voorstel/vraag aan gemeente- of ocmw-raad

wat

U kunt een voorstel of een vraag op de agenda van de gemeente- of ocmw-raad plaatsen. De voorwaarde is wel dat het gaat over gemeentelijke beleidsvoering en/of dienstverlening.

Uw verzoek of vraag moet worden gesteund door minstens 300 inwoners die ouder zijn dan 16 jaar. 

procedure
  • U stelt een gemotiveerde nota op met (eventuele) bijlagen of nuttige documenten die de gemeente- of ocmw-raad kan voorlichten.
  • Dien uw verzoek minstens twintig dagen vóór de dag van de vergadering van de raad in. Zo kan de gemeente- of ocmw-raad uw punt op de eerstvolgende raad behandelen. De agenda's worden apart, maar wel op dezelfde dag behandeld. Bekijk de data van de vergaderingen hier.
  • Stuur uw verzoek aangetekend naar Handelslei 167 ter attentie van de voorzitter van de gemeente- of ocmw-raad. Die bezorgt er onmiddelijk een afschrift van aan het schepencollege/vast bureau. Het verzoekschrift moet de naam, geboortedatum en woonplaats vermelden van iedereen die het heeft ondertekend.
  • De gemeente- of ocmw-raad bepaalt binnen zijn bevoegdheid welk gevolg aan het verzoek of de vraag wordt gegeven en hoe het wordt bekendgemaakt.