A  A  A  A 
Milieu en wonen
Nieuws over milieu en wonen
woningen 65+ | toewijzingsregels
In Zoersel geven we extra aandacht aan de woonnood van onze ouderen. De gemeenteraad keurde daarom een lokaal toewijzingsreglement voor 65-plussers goed.
vriend van de thermostaat | gratis huisbezoeken
Door uw centrale thermostaat en thermostatische kranen juist in te stellen, kunt u heel wat geld besparen. Heeft uw thermostaat te veel knopjes? Krijgt u het ding niet ingesteld? Geen probleem! De verwarmingscoaches brengen u deze winter gratis een bezoekje.
gezocht | groene vingers voor bosaanplanting
Op zondag 10 december plant Lions club Minerva een nieuw, inheems bos op domein ‘De Welvaert’ en waarderen ze een bestaand bos van Kempens Landschap op door een natuurlijke bosrand aan te leggen. Steekt u graag mee de handen uit de mouwen?
betonwerken in de Sint-Antoniusbaan en de Kwadestraat
Van 13 tot 19 oktober zijn er in de Kwadestraat en de Sint-Antoniusbaan al verschillende betonwerken uitgevoerd. Vanaf vandaag zijn deze afgerond en gaan de werken maandag verder in de tegengestelde richting op het andere baanvak. Omdat het beton moet uitharden, zal de hinder in beide straten uiterlijk duren tot 9 januari 2018.