vaccinaties in onze gemeente

algemene informatie

Op 28 juni 2022 ging het vaccinatiecentrum van Eerstelijnszone Voorkempen in waakfase en is nu gevestigd in het Diagnosecentrum Voorkempen (Kapellei 252, Zoersel). ELZ Voorkempen organiseert in de zomer nog vaccinatiemomenten op 2, 16 en 30 juli en op 20 augustus in het Diagnosecentrum Voorkempen.

6 juli besliste de interministeriële conferentie om een herfstcampagne - met bijhorende herfstbooster - op poten te zetten, te starten begin september en zo snel mogelijk uit te voeren, mits volgende prioritering: 

 • hoogste risico: 65-plussers: iedereen van die leeftijd zal proactief uitgenodigd en gemotiveerd worden om een booster te krijgen.
  • Wie al een tweede booster kreeg (80-plussers/wzc), komt opnieuw in aanmerking voor een herfstbooster in het najaar, met een interval van minimaal drie maanden sinds de vorige booster. 
 • zorgpersoneel (ziekenhuizen, eerstelijn, wzc): iedereen zal individueel uitgenodigd worden met duidelijke motivatie en oproep om zich te laten vaccineren met herfstbooster. 
  • In overleg met de zorgsector zullen ook vaccinaties in de zorgvoorzieningen georganiseerd worden. 
  • Verplichting van vaccinatie voor zorgverleners is momenteel niet aan de orde. Een eventuele invoering zal altijd eerst voorgelegd woorden aan de Hoge Gezondheidsraad. 
 • 50- tot 64-jarigen: actief uit te nodigen voor een herfstbooster. 
 • 18- tot 50-jarigen: onvoldoende wetenschappelijke gegevens om al een massacampagne aan te bieden. Booster is wel mogelijk op individuele basis. In Vlaanderen zal dat ook met een individuele uitnodiging per brief gebeuren, informatief om het aanbod kenbaar te maken. 
 • 6- tot 17-jarigen: wetenschappelijk nog niet mogelijk om een uitspraak te doen over het nut/de wenselijkheid van herfstbooster. Zij komen momenteel dus nog niet in aanmerking voor een herfstbooster (uitzondering: stagiairs in de zorg). 

De Eerstelijnszone Voorkempen neemt een nieuw vaccinatiecentrum in gebruik. De vaccinaties voor de herfstprik worden gegeven in de Witte Kerk in Schilde (Pater Nuyenslaan 70).

Sinds 23 februari 2021 worden er in het vaccinatiecentrum van de eerstelijnszone Voorkempen vaccinaties in de strijd tegen het coronavirus toegediend. 

We zetten enkele belangrijke cijfers voor u op een rij: 

basisvaccinaties

 • Er zijn 98.625 van de 110.704 personen volledig gevaccineerd in onze eerstelijnszone. Dit komt neer op 89,09% (alle leeftijden).
 • In heel Vlaanderen ligt dit cijfer op 85,51%.

boostervaccinatie

 • 84.631 van de 110.704 inwoners hebben reeds een boosterprik gekregen in onze eerstelijnszone. Dit komt neer op 76,45% van de volwassen bevolking (18+).
 • In heel Vlaanderen ligt dit cijfer op 70,58%.

alle vaccinatiecijfers op een rij

Op www.laatjevaccineren.be/vaccinatieteller vindt u alle actuele vaccinatiecijfers. U kunt filteren op onze eerstelijnszone (Voorkempen) en zelfs op onze eigen gemeente. 

*De cijfers geven de stand van zaken weer zoals deze was op 28 juni 2022.

Als u nog in aanmerking komt voor vaccinatie, wordt u nog steeds uitgenodigd per brief en digitaal via Mijn Burgerprofiel. U zult dan wel zelf actief uw afspraak moeten bevestigen via de digitale weg (code op de brief) of via het callcenter (03 201 50 40). het callcenter van het vaccinatiecentrum is sinds 27 juni bereikbaar op maandag en donderdag tussen 9 en 12 uur en tijdens de vaccinatiemomenten. Bij vragen rond uitnodigingen kunt u telefonisch terecht op het nummer 03 201 50 40 of bij uw huisarts.