sociaal pedagogische toelage

wat

Dit is een toelage voor ouders binnen Zoersel die thuis zorgen voor een kind met een beperking. 

voorwaarden
  • Uw kind moet - op het attest van de FOD Sociale Zekerheid voor het verkrijgen van de verhoogde kinderbijslag - vier punten scoren in pijler 1. 
  • U moet een geldig attest van de verhoogde kinderbijslag kunnen voorleggen.
  • Uw kind moet gedomicilieerd zijn op het adres van de aanvrager.
bedrag

De toelage bedraagt € 150 en wordt jaarlijks toegekend. 

aanvragen

De aanvraag doet u - vóór 1 december - bij onze dienst maatschappelijk welzijn. Nadat u zelf een eerste aanvraag deed, sturen wij u jaarlijks een ingevuld formulier toe voor een hernieuwde aanvraag. 

wat meebrengen
  • attest van de verhoogde kinderbijslag van de FOD Sociale Zekerheid 
  • het rijksregisternummer van uw kind (u vindt dit bijvoorbeeld op de kids-ID of op het kleefbriefje van de mutualiteit)
  • uw bankrekeningnummer