financiële steun omwille van de coronacrisis

De coronacrisis brengt veel onzekerheid met zich mee, ook op financieel vlak.

Kreeg u het tijdens de coronacrisis financieel moeilijk? Neem dan zeker contact met onze dienst maatschappelijk welzijn. Gemeente & ocmw Zoersel krijgt van de federale en de Vlaamse overheid immers extra financiële middelen om u te kunnen ondersteunen.  

Iedere Zoerselaar die ernstige negatieve financiële gevolgen ervaart van de coronacrisis en daardoor in moeilijkheden komt.

Deze steun is niet beperkt tot mensen die een leefloon ontvangen. Hij is bestemd voor iedereen die financiële problemen ondervindt door de coronacrisis. De toekenning van de steun kan enkel na een sociaal en financieel onderzoek.

Deze maatregel is enkel bedoeld voor mensen die legaal op het Belgische grondgebied verblijven.

Volgende tussenkomsten zijn mogelijk: 

  • financiële hulp: voor onbetaalde facturen naar aanleiding van een daling van de inkomsten.
  • hulp bij huisvesting: inclusief de kosten met uitzondering van de huurwaarborg.
  • hulp inzake energie: ten laste nemen van kosten o.w.v. energieverbruik, met inbegrip van de sociale en budgettaire begeleiding of andere ondersteuning.
  • psychosociale hulp: ten laste nemen van de kosten van professionals erkend voor de behandeling van partnergeweld, problemen inzake angst en psychiatrische problemen.
  • hulp inzake gezondheid: tussenkomsten in ziekenhuisfacturen, medicijnen, ... en de aankoop van mondmaskers, gels en handschoenen.
  • hulp inzake digitale toegankelijkheid: digitale ondersteuning om meer bepaald de online stappen, de sociale contacten en schoolondersteuning te bevorderen.
  • basisbehoeften: voor onder andere tussenkomsten in transportkosten, de aankoop van kledij, aankoop van brillen, ...
  • hulp voor de families in moeilijkheden: In het kader van de strijd tegen kinderarmoede.

U kunt extra financiële steun aanvragen bij onze dienst maatschappelijk welzijn. De maatschappelijk werker onderzoekt vervolgens of u aan de voorwaarden voldoet om die steun te krijgen. Contacteer onze dienst maatschappelijk welzijn voor een afspraak of voor meer informatie.