sociale dienstverlening omwille van de coronacrisis

De coronacrisis brengt op heel wat vlakken veel onzekerheid met zich mee. Kreeg u het tijdens de coronacrisis moeilijk? Neem dan zeker contact met onze dienst maatschappelijk welzijn.

Gemeente & ocmw Zoersel krijgt van de overheid immers extra middelen om sociale of psychologische hulp te verlenen aan personen die hun dagelijkse uitgaven of uitgaven die verband houden met medische zorgen niet meer kunnen betalen omwille van de coronaviruscrisis.

Iedere Zoerselaar die negatieve gevolgen ervaart van de coronacrisis.

Deze steun is niet beperkt tot mensen die een leefloon ontvangen. Hij is bestemd voor iedereen die (financiële) problemen ondervindt door de coronacrisis. De toekenning van de steun kan enkel na een sociaal en financieel onderzoek

Deze maatregel is enkel bedoeld voor mensen die legaal op het Belgische grondgebied verblijven.

De extra middelen van de overheid worden onder andere ingezet voor:

U kunt extra steun aanvragen bij onze dienst maatschappelijk welzijn. De maatschappelijk werker onderzoekt vervolgens of u aan de voorwaarden voldoet om die steun te krijgen. Contacteer onze dienst maatschappelijk welzijn voor een afspraak of voor meer informatie.