nachtwinkel starten/uitbaten

wat

Een nachtwinkel is een winkel die geopend is buiten de openingsuren van een tradionele winkel, namelijk 's avonds en 's nachts. Meer concreet is het een winkel die:

  • uitsluitend algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen verkoopt;
  • een winkelruimte heeft van maximum 150 m²;
  • duidelijk de permanente vermelding 'nachtwinkel' draagt;
  • geopend mag zijn tussen 18 en 4 uur.

Een nachtwinkel moet gelegen zijn binnen de bebouwde kom en op een grote verkeersader.

Elke nachtwinkel in Zoersel heeft volgende vergunningen nodig:

  • vestigingsvergunning: toelating voor het starten van een nieuwe nachtwinkel op een bepaalde locatie, die u aanvraagt bij het openen van een nieuwe winkel.
  • uitbatingsvergunning: vergunning voor het uitbaten. Deze vergunning is maximaal vijf jaar geldig en moet u daarna vernieuwen. U hebt uw vestigingsvergunning nodig om een uitbatingsvergunning te kunnen bekomen.
voorwaarden
  • De uitbatingsvergunning wordt verleend voor een termijn van maximum vijf jaar. Uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van de termijn moet u opnieuw een aanvraag indienen via onderstaande rode knop. Als u niet tijdig hernieuwt, verliest u uw uitbatingsvergunning. 
  • De uitbatingsvergunning vervalt ook als de nachtwinkel voor een periode van langer dan zes maanden gesloten is.
  • Uw uitbatingsvergunning voor uw bepaalde nachtwinkel kan niet worden overgedragen aan een andere uitbater of een andere winkel.
procedure

vestigingsvergunning

Als u een nieuwe nachtwinkel wilt openen in Zoersel, vraagt u een vestigingsvergunning aan bij het college van burgemeester en schepenen. U vraagt deze aan via het online formulier (onderstaande rode knop).

 

xxxx minstens x dagen na aanvraag wordt deze behandeld en wordt u op de hoogte gesteld via aangetekend schrijven???? xxxx

uitbatingsvergunning

Om een uitbatingsvergunning te verkrijgen, worden de volgende componenten onderzocht: 

a) brandveiligheid: de brandweer voert een brandveiligheidsonderzoek uit. Bovendien heeft u als uitbater een verzekering inzake brand en ontploffing en burgerlijke aansprakelijkheid. 

b) financieel onderzoek: uitgevoerd door de financiële dienst.

c) stedenbouwkundig onderzoek: uitgevoerd door de dienst omgeving.

d) moraliteitsonderzoek: uitgevoerd door het gemeentebestuur. Dit omvat het onderzoeken van de zedelijkheid voor het exploiteren van een drankgelegenheid en het verstrekken van sterke drank.

e) onderzoek naar de naleving van de hygiënevereisten: uitgevoerd door het gemeentebestuur.

f) onderzoek naar de vestigingsformaliteiten: uitgevoerd door het gemeentebestuur. Dit omvat o.a. het voorleggen van de beroepskaart, attest van registratie, toelating en/of erkenning bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, tabaksvergunning van de Administratie der Douane en Accijnzen. (Zonder beroepsaangifte bij de Administratie der Douane en Accijnzen mag u geen tabak verkopen.)

U vraagt een uitbatingsvergunning aan via het online formulier (onderstaande rode knop).

xxxx minstens x dagen na aanvraag wordt deze behandeld en u wordt op de hoogte gesteld via aangetekend schrijven???? xxxx