11.11.11 staat recht tegen klimaatonrecht

De klimaatcrisis treft niet iedereen gelijk. Integendeel. De grootste gevolgen, zoals extreem weer en de stijgende zeespiegel, treffen vooral mensen in de landen die er het minst verantwoordelijk voor zijn. Maar klimaatonrecht is geen ver-van-ons-bed-show. Ook bij overstromingen in België delen kwetsbare mensen het hardst in de klappen.

zij met minder, krijgen meer

Natuurrampen en noodweer worden alsmaar minder uitzonderlijk. Ook naast zo’n acute problemen zijn er gevolgen van de klimaatcrisis die maar geleidelijk aan zichtbaar worden: de woestijn breidt uit, de zeespiegel stijgt.

De klimaatcrisis is het meest tastbaar in lage-inkomenslanden. Daarin zit juist de onrechtvaardigheid: deze landen dragen de minste verantwoordelijkheid voor de crisis. Klimaatonrecht zien we bijvoorbeeld in Bangladesh, waar vissersdorpen langzaam verdwijnen in de stijgende zee. Of in Zambia waar de droogte het stilaan onmogelijk maakt om aan landbouw te doen. Maar ook hier zijn er steeds meer gevolgen van de klimaatverandering.

Hoewel de toestand bijzonder ernstig is in grote delen van de wereld, is er van urgentie en internationale samenwerking op politiek niveau weinig sprake.

vooruitgang en streven

Een van de centrale doelstellingen van 11.11.11 is wereldwijde klimaatonrechtvaardigheid bestrijden. Dat betekent: het rechtzetten van de historische ongelijkheid door het klimaatprobleem, en garanderen dat iedereen ter wereld de klimaatuitdagingen de baas kan.

Wat doet Zoersel?

Ook in onze gemeente zijn er acties ten voordele van 11.11.11:

  • U kunt letterlijk uw duit in het zakje doen. Op 13 november vindt u immers infodozen en/of collectebussen in onze kerken en bij heel wat handelaars.
  • Tal van vrijwilligers en onze jeugdverenigingen gaan op pad om huis-aan-huis uw steun te vragen.
  • U kunt de campagne ook steunen door een bijdrage te storten:

Het volledig artikel leest u in het ZOERSELmagazine van oktober (pagina 18-19).