11.11.11 ziet de oplossingen

Elk jaar komt de NGO 11.11.11 op tegen onrecht in allerlei vormen. In 2022 was het thema ‘klimaatonrecht’. Dat klimaatonrecht is en blijft groot. Alleen zoomt de organisatie dit jaar niet in op het probleem, maar wel op de mogelijke oplossingen.

De klimaatcrisis treft niet iedereen gelijk. Vooral de mensen en landen die het minst verantwoordelijk zijn voor de klimaatproblemen delen het hardst in de klappen. Volgens 11.11.11 mogen we ons niet meer blind staren op de problemen, maar moeten we moeilijke vragen stellen en kijken naar concrete oplossingen.

  • Waarom hebben zoveel slachtoffers geen middelen om zichzelf te beschermen?
  • Waarom is er geen dringende internationale samenwerking voor de klimaatproblemen in de wereld?
  • Waarom is er een structurele ongelijkheid waarbij het winstbejag van de rijksten ten koste gaat van mens en natuur?

veel oplossingen

Hun conclusie is duidelijk: het enige juiste antwoord op de klimaatverandering is een systeemverandering. Met één oplossing komen we er niet. Er zijn heel wat duurzame acties nodig en élke actie maakt daarbij het verschil, élke stem en centiem zet deze boodschap kracht bij.

in eigen gemeente

Steunt u de campagne van 11.11.11 voor systeemverandering ook? Dat kan op verschillende manieren.

  • Op 12 november vindt u infodozen en collectebussen in onze kerken en bij heel wat Zoerselse handelaars.
  • Heel wat vrijwilligers en jeugdverenigingen zullen huis-aan-huis uw steun komen vragen.
  • U kunt uw bijdrage storten op BE30 0000 0000 1111 of via 11.be/steunen.

Wilt u zelf actie ondernemen of vrijwilliger worden? Kijk dan op 11.be/doe-mee.