30 dagen minder wagen

Gezocht: Vlamingen die hun wagen een maand inruilen voor duurzame mobiliteitsoplossingen. Lukt het u om heel de maand juni uw wagen aan de kant te laten staan? Netwerk Duurzame Mobiliteit wil zoveel mogelijk Vlamingen dertig dagen lang laten proeven van alternatieven voor hun eigen auto. Of u nu nieuwe fiets- en wandelroutes richting de bakker of uw werk wil ontdekken, meer wil besparen op verplaatsingskosten of mee het verschil wil maken voor het milieu: elke reden is goed om uw eigen wagen minder te gebruiken.

stilstaande voertuigen

Cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel leren ons dat er op 1 augustus 2021 in België bijna zes miljoen personenwagens waren ingeschreven. De afgelopen tien jaar steeg het aantal wagens jaarlijks gemiddeld met bijna 1%. Nochtans staan veel voertuigen 95% van de tijd stil.

alle dagen minder wagen

Cijfers van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken tonen aan dat Vlamingen zich gemiddeld 2,4 keer per dag verplaatsen en liefst (65%) met de auto. Opvallend: ook meer dan de helft (52%) van alle "microtrips", verplaatsingen van vijf kilometer of minder, gebeurt met de wagen. Terwijl heel wat ritjes met de auto makkelijk af te leggen zijn te voet of met de fiets.

Deze campagne eindigt officieel eind juni, maar wil uiteraard evolueren naar alle dagen minder wagen.

deelnemen

Als u deelneemt dan krijgt u voor de start van de campagne, tijdens en na de campagne een korte vragenlijst voorgeschoteld waarin er gepeild wordt naar uw ervaringen. Dat is heel waardevolle informatie om in de toekomst beleidsaanbevelingen te kunnen doen.

Meer informatie vindt u op www.30dagenminderwagen.be. Na uw online inschrijving ontvangt u bovendien hapklare info over apps rond deelmobiliteit, prachtige wandelingen in uw buurt en tonnen inspiratie voor winkelbezoeken zonder wagen.