agenda gemeenteraad 21 februari

Bent u benieuwd naar wat er dinsdag 21 februari besproken wordt tijdens de maandelijkse gemeenteraad? Dan kunt u hier alvast de agenda raadplegen.

De zitting is openbaar, met uitzondering van de besloten zitting (waar er over personen, benoemingen… wordt gesproken), en zal fysiek doorgaan in de raadzaal van het administratief centrum (Handelslei 167). U kunt de raad ook volgen via onze livestream op YouTube

uw vraag op de gemeenteraad

Voor de openbare zitting van de gemeenteraad is telkens een moment voorzien waarop u vragen kunt stellen. U kunt een half uur voor de aanvang van de agenda, dus vanaf 19.30 uur, uw vragen stellen. De vragen moeten een algemeen thema behandelen en een collectief belang hebben. Is er onvoldoende tijd voor de zitting, dan zal het college deze schriftelijk beantwoorden en toevoegen aan het zittingsverslag. Bij dringende vragen kunt u natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met de bevoegde dienst, burgemeester of schepen.