bosomvorming Zoerselbos en Halse bossen

Het Agentschap voor Natuur en Bos voert momenteel ‘dunningen’ uit in het Zoerselbos in het kader van het beheerplan. Dit wil zeggen dat er bomen uit het bos worden gehaald om de andere bomen en struiken meer ruimte te geven.

Door deze werken krijgen typische streekeigen loofboomsoorten zoals zomereik, beuk, berk en lijsterbes de kans om uit te groeien, zodat er een meer gemengd en ongelijk-jarig bos ontstaat. Oude dikke dennen worden gemengd met jongere loofbomen. Zo wordt het bos op termijn gevarieerder en stabieler.

groei van het bosoppervlakte

U denkt misschien dat het bosoppervlakte op die manier verkleind wordt. Dat is zeker niet het geval. De bosoppervlakte van het Zoerselbos is de voorbije jaren gevoelig groter geworden door aanplantingen en spontane bebossing van graslanden.

beheerplan

De kappingen die momenteel plaatsvinden zijn opgenomen in het beheerplan, goedgekeurd in 2016. Eén van de maatregelen in dit plan is het omvormen van enkele naaldhoutbestanden naar gemengde bossen met meer loofhout. De grove den blijft nog wel een prominente plaats krijgen. Ze horen hier vanuit historisch oogpunt zeker thuis. De eerste aanplantingen dateren al vanaf 1727.

houtverkoop

Het gekapte hout werd verkocht op een openbare houtverkoop voor de professionele houthandel. Het hout blijft in België en wordt gebruikt om OSB-platen mee te maken.

Opgelet! Er kan tijdelijk hinder ontstaan op de boswegen. Wees voorzichtig als u in de buurt bent of daar gaat wandelen. Na de werken worden de wegen zo snel mogelijk hersteld.

Ook in de Halse bossen vinden momenteel gelijkaardige kappingswerken plaats in het kader van duurzaam bosbeheer. De werken in de Halse bossen zullen afgerond zijn voor Kerstmis.