brandgevaar in parken en heidegebieden

Er is momenteel een extreem hoog brandgevaar in natuurgebieden in de provincie Antwerpen. Code rood werd dan ook afgekondigd door het Agentschap voor Natuur en Bos.

Elk jaar kennen we brandgevaarlijke periodes in bos- en natuurgebieden. Dat risico wordt dagelijks berekend en op basis daarvan wordt er beslist welke alarmeringsfase van kracht is. De fases worden uitgedrukt in kleurcodes. Naargelang de kleurcode worden er verschillende preventiemaatregelen genomen. Momenteel is door de extreme droogte in de provincie Antwerpen code rood van kracht.

kraak de code

In totaal zijn er vier codes die gehanteerd worden:

  • code GROEN: weinig gevaar. Er is geen bijzonder risico op brand in natuurgebieden
  • code GEEL: gevaar. De natuurgebieden beginnen droger te worden waardoor het risico op brand groter wordt.
  • code ORANJE: hoog gevaar. Het is erg droog en brandgevaarlijk in natuurgebieden
  • code ROOD: extreem hoog gevaar. Het is extreem droog en brandgevaarlijk in de natuurgebieden. Om veiligheidsredenen wordt de toegang tot het gebied afgeraden.

mag ik nog wandelen in het bos?

Toegang tot bos-en heidegebieden wordt afgeraden. De boodschap is helder en herhalen we nogmaals: gebruik uw gezond verstand en wees waakzaam. De natuur is immers kurkdroog. We vragen u dan ook om extra waakzaam te zijn en problemen onmiddellijk te melden via het noodnummer 112.

Ter herinnering: er geldt ook nog steeds een rook-en vuurverbod in natuurgebieden in de provincie Antwerpen. Vuur maken is dan ook absoluut verboden.