Buurtbus rijdt niet meer uit - wel alternatief voorzien

In 2016 startten de gemeentebesturen van Malle, Zandhoven en Zoersel, in samenwerking met KINA en Handicar, met de Buurtbus. Na drie jaar viel de provinciale subsidie voor dit project echter weg. Omwille van de hoge werkingskost, het beperkte gebruik en het uitblijven van een structurele, overkoepelende aanpak besloten de drie gemeentebesturen - waaronder ook onze raad voor maatschappelijk welzijn afgelopen dinsdag - om de Buurtbus eind dit jaar definitief te parkeren.

inclusie

De Buurtbus werd in 2016 in het leven geroepen als antwoord op het plotse wegvallen van de Belbus (van De Lijn). Het waren voornamelijk kwetsbare inwoners met een zorgnood die de Buurtbus namen. Aangezien we als gemeentestuur veel belang hechten aan inclusie van mensen met een zorgnood, willen we hen uiteraard niet in de kou laten staan. Het ontbreken van openbaar vervoer is echter een sterke belemmering voor deze inclusie. We gingen daarom meteen op zoek naar een alternatief.

nieuw toelagereglement

Dat alternatief bestaat uit twee luiken.

Enerzijds kan een groot deel van de Buurtbusgebruikers beroep doen op de mindermobielencentrale (MMC). Dit zal de vraag voor vervoer via de MMC, die al erg hoog ligt, echter nog vergroten.

Als tweede luik keurde de raad voor maatschappelijk welzijn daarom dinsdag een toelagereglement goed voor vervoer door erkende residentiële zorgvoorzieningen. Een belangrijk deel van de ritten door de MMC betreft namelijk verplaatsingen van mensen die wonen of verblijven in een residentiële zorgvoorziening naar hun dagbestedingen, arbeidszorgplaatsen of vrijetijdsactiviteiten. Nu die zorgvoorzieningen een toelage kunnen krijgen om zelf een vervoerswerking op poten te zetten voor hun cliënten, wordt die vervoersnood alvast opgevangen én verzekeren en optimaliseren we de werking van de MMC. Een vervoerstoelage kan de voorzieningen namelijk helpen om de prijs die doorgerekend wordt aan de cliënt beperkt te houden.

Aan de toelage worden wel een aantal voorwaarden gesteld, en het maximale bedrag per voorziening is ook gelimiteerd. Voor niet regelmatige verplaatsingen kunnen de cliënten uiteraard beroep blijven doen op de MMC.

tweede leven

En de bus die dienstdeed als Buurtbus, die krijgt aan het einde van de rit alsnog een tweede leven. De drie gemeenten besloten ze namelijk te schenken aan Handicar.