buurthuis Ter Smisse en tien zorgwoningen geopend

Misschien ging u zondag wel zelf een kijkje nemen in het buurthuis aan de Smissestraat? Samen met de tien aangrenzende zorgwoningen werd deze ontmoetings- en activiteitenruimte vorig weekend namelijk feestelijk ingehuldigd.

Aanvankelijk werd gedacht aan een ontmoetingsruimte, louter en alleen voor de bewoners van de zorgwoningen en het woonzorgcentrum. Al snel werd er echter beslist om de deuren verder open te zetten en er een buurthuis voor de hele buurt van te maken. Bedoeling is dat iedereen hier kan deelnemen aan allerhande informatieve, recreatieve en vormende activiteiten van zorgpartners, verenigingen en organisaties uit Zoersel. Op die manier willen we de bewoners van de zorgwoningen en het woonzorgcentrum enerzijds en iedereen in de ruime omgeving anderzijds dichter bij elkaar brengen en buurtzorg en inclusie stimuleren.

zorgzame buurten

Zondagochtend werd meteen ook het startschot gegeven voor het project ‘zorgzame buurten’, waarmee we die samenhorigheid in Zoerseldorp nog willen doen toenemen en versterken.

  • Samen met een aantal lokale partners willen we namelijk een netwerk opbouwen van ‘informele zorgers’, verenigingen en buurtbewoners, waar mensen met een zorgnood beroep op kunnen doen. Hoe leuk is het als er ook in hun omgeving mensen wonen die hen, als het wat moeilijker gaat, niet in de steek laten en een handje toesteken.
  • Daarnaast moet datzelfde netwerk een zorgbehoevende ook de juiste weg kunnen wijzen naar professionele hulp.

Met de kennis die we via dit project opdoen, willen we vervolgens zo snel mogelijk aan de slag gaan in de andere buurten van onze gemeente.

Smissepleintje

Waarom het grasveldje, gelegen naast het buurthuis en rondom de tien zorgwoningen, dan ook niet omtoveren tot een beleefpleintje waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten, zo dachten een aantal enthousiaste omwonenden. Aangezien dit voorstel op zijn beurt de sociale samenhang binnen deze wijk bevordert én bovendien ook duurzaam is, past het perfect binnen de projectoproep naar wijkinitiatieven. Dat betekent dat de gemeente een wijkbudget van € 10.000 toekent aan dit project. Daarnaast voorzien we nog extra eigen budget om de speelwaarde op het pleintje te verhogen. Tel daar nog een bedrag van de seniorenraad bij voor beweegtoestellen voor ouderen en zo wordt het voor iedereen een aangenaam plekje om te vertoeven.

zorgwoningen

Net als het buurthuis werden zondag ook de tien zorgwoningen aan de Smissestraat officieel ingehuldigd, ook al waren ze al een tijdje bewoond. De bewoners van deze woningen – mensen met diverse zorgnoden – kunnen op deze manier volwaardig deel blijven uitmaken van de samenleving én zo zelfstandig mogelijk blijven wonen in hun eigen omgeving. De verschillende zorgverstrekkers komen immers tot bij hen, in plaats van andersom.

De combinatie van die ondersteuningsmogelijkheden en het aangepast wonen zorgt ervoor dat niemand onmiddellijk hoeft te verhuizen wanneer de zorgnood toeneemt. Het aspect van het sociaal wonen maakt het project dan weer haalbaar voor mensen met een beperkt inkomen. Het is namelijk sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen H.E. die instaat voor de toewijzing en het verhuren van de woningen.

Maar liefst vier redenen dus om te feesten - iets wat de aanwezigen afgelopen zondag tijdens het aansluitende buurtfeest zeker hebben gedaan!