captatieverbod voor Groot Schijn blijft

TER BESCHERMING - De laatste weken is er heel wat regen gevallen, waardoor het captatieverbod dat de Antwerpse gouverneur had uitgevaardigd, nu gedeeltelijk wordt opgeheven. Voor de waterlopen in onze gemeente is het verbod enkel nog geldig voor het Groot Schijn.

Een captatieverbod betekent dat er geen water mag onttrokken worden uit de waterloop, bijvoorbeeld om velden en tuinen mee te besproeien. Ook visvijvers moeten volledig worden afgekoppeld van de waterloop. De gouverneur wil er zo voor zorgen dat de goede ecologische toestand wordt beschermd en/of zeker niet verder achteruit gaat. Als de hoeveelheid water achteruit gaat, ontstaat er namelijk een zuurstofgebrek waardoor vissen sterven en/of het leven in het water structureel wordt verstoord.

De situatie van de waterlopen wordt systematisch opgevolgd en de verboden kunnen worden uitgebreidt of introkken. 

uitzonderingen

Twee uitzonderingen op een captieverbod zijn:

  • het zeer uitzonderlijk capteren van drinkwater voor het eigen vee dat buiten staat;
  • het beperkt capteren van aanmaakwater voor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen.