code oranje voor luchtweginfecties

De griep is in het land en dat hebben we geweten. Er is een duidelijke toename in het aantal luchtweginfecties, waaronder vooral een sterke stijging in het aantal griepgevallen. Er werden dan ook nieuwe aanbevelingen geformuleerd voor de algemene bevolking en de gezondheidszorg.

We zien elke winter een piek in het aantal luchtwegklachten, -infecties en hospitalisaties. Dat is dus niet onverwacht. Om verdere verspreiding te voorkomen en de meest kwetsbaren te beschermen, werd wel beslist om het niveau voor luchtweginfecties te verhogen naar code oranje, waarbij extra aandacht gevraagd wordt voor optimale ventilatie en een verhoogde waakzaamheid voor risicopersonen (65-plussers, mensen met medische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, diabetes, longaandoeningen, kanker, obesitas, chronisch nierfalen en een zwak immuunsysteem).  

aanbevelingen

De gekende basisaanbevelingen blijven behouden:

  • handhygiëne,
  • hoesten en niezen in een wegwerpzakdoek of in de elleboog,
  • thuisblijven als je ziek bent,
  • een chirurgisch mondmasker dragen bij contact met anderen zolang je symptomen hebt,
  • vaccinaties herhalen.  

Daarnaast moet er in code oranje extra aandacht worden besteed aan optimale ventilatie van binnenruimten en aan de bescherming van kwetsbare personen. Om die reden wordt het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen:

  • voor kwetsbare personen (bij voorkeur een FFP2-masker),
  • voor de mensen die hen regelmatig omringen,
  • voor mensen met symptomen van luchtweginfectie, in het bijzonder op drukke plaatsen (zoals openbaar vervoer),
  • in de zorg: in wachtzalen en andere plaatsen waar een verhoogd risico op besmetting wordt ingeschat bij contact met kwetsbare personen.  

De jaarlijkse griepepidemie is tijdelijk. De situatie van code oranje wordt nauw opgevolgd en afgeschaald van zodra mogelijk.