een boom van een kunstwerk

Naar aanleiding van de 80ste verjaardag van Zoersels kunstenaar Wilfried D’Hondt, beslisten we om zijn werk ‘Boom-monument’ aan te kopen voor het leescafé in de bibliotheek van Zoersel. Een zeer toepasselijke keuze, want over het kunstwerk kan men hele boeken schrijven.

In april 2021 kon u al genieten van het werk van Wilfried D’Hondt in de Bijl. Nu kunt u van de Zoerselse bib in een van zijn werken gaan ‘verdwalen’ in het leescafé. Neem daarvoor uw tijd, want het schilderwerk zit tjokvol grappige verhaallijnen, sappige anekdotes, ironische betekenissen en surreële situatieschetsen.

nieuwe aanwinst

Wilfried D’Hondt is een Zoerselse schilder, graficus en publicist. Als kunstliefhebber kent u hem vooral van zijn grote allegorische doeken (een allegorie is het symbolisch gebruik van beelden om een abstract idee over te brengen, red.) waarin hij de stijl van Bosch en Brueghel gebruikt om de huidige machthebbers in hun hemd te zetten. Zijn schilderstijl is geworteld in de traditie van de 16de-eeuwse schilderkunst, maar hij behandelt vooral thema’s van nu.

kronkelende ‘boom’

Wilfried plaatste het boom-monument midden op een dorpsplein dat schittert in het zonlicht. De boom verwijst naar de oude Lindeboom die ooit naast cultuurhuis de Bijl stond te pronken. Trouwens, het beleid van datzelfde cultuurhuis geeft Wilfried sinds de start mee vorm. In tegenstelling tot de folkloristische verhalen die Pol Van Esbroeck in de oude linde beeldhouwde, schilderde Wilfried een kluwen van naakte, minnekozende lichamen omgeven door een carnavalesk dorpsfeest.

Als aandachtige kijker beleeft u evenveel leesplezier aan dit kunststuk als aan eender welk boek dat u vastneemt uit de bibliotheek. Het bekijken waard!

Het volledige artikel leest u in het Zoersel magazine van juni, p. 7.