fase 2 van werken in Zoersel dorp afgerond

Op woensdag 31 maart werd fase 2 van de werken in Zoersel dorp afgerond. Dit maakt tweerichtingsverkeer opnieuw mogelijk sinds 1 april. Op 12 april start Fluvius met fase 3 van de werken.

fase 3: aanleg leidingen Kerkstraat

Van 3 tot en met 11 april zullen er geen werken plaatsvinden en blijft de verkeershinder dan ook beperkt.

Van 12 tot en met 25 april loopt fase 3 (laatste fase). Hierin worden de leidingen vanaf de elektriciteitscabine in de Krekelenberg via de Kerkstraat tot onder de N14 (Zandstraat) doorgetrokken. Hou rekening met volgende verkeersmaatregelen:

 • éénrichtingsverkeer
  Tijdens deze periode geldt op de Kerkstraat éénrichtingsverkeer (voor gemotoriseerd verkeer), meer bepaald van aan de Krekelenberg in de richting van de kerk.
 • omleiding
  Zowel plaatselijk als doorgaand verkeer volgen een omleiding via het dorpsplein > Smissestraat > Kerkstraat.
  In de Kerkstraat geldt een volledig parkeerverbod.
 • omleiding De Lijn
  Bussen van De Lijn (1/dag) rijden via Westmallebaan > Krekelenberg > Kerkstraat.
 • fietsers
  Fietsers/bromfietsers klasse A/speedpedelecs kunnen het fietspad in de Kerkstraat blijven gebruiken.

bouw windturbines

Vanaf 12 april zal windmolenparkbouwer Storm de bouwwerken van de twee windturbines naast de E34 hervatten. De bouw hiervan brengt geen verkeershinder met zich mee. Eens operationeel, zullen deze windturbines groene stroom voorzien voor 6.000 gezinnen.

Alle informatie over de werken vindt u hier terug.