fietsstraten of flitsstraten?

In september 2019 werden in Zoersel de eerste fietsstraten ingehuldigd. In een fietsstraat komt de fietser altijd op de eerste plaats en zijn auto’s of motors enkel te gast. We geven kort nog even de regels mee.

Momenteel bevinden er zich in onze gemeente drie fietsstraten, allemaal gelegen in deelgemeente Halle: in het gedeelte van de Brakenberg tussen Halle-Dorp en Lotelinglaan, in de Lotelinglaan tussen Lindedreef en Sint-Martinusstraat en in het Sniederspad tussen Halle-Dorp en Liefkenshoek.

Wat is een fietsstraat en hoe werkt het?

Fietsstraten zijn relatief nieuw in ons straatbeeld. Ze dragen bij aan een veilige weginrichting voor de fietsers onder u en zorgen er ook voor dat de omgeving – voor voetgangers en wandelaars – verkeersluwer wordt. Een fietsstraat herkent u aan de officiële verkeersborden bij het begin en einde van de straat (zie foto rechts).

In een fietsstraat komt de fietser altijd op de eerste plaats. Dat wil zeggen dat fietsers de helft van de rijbaan mogen innemen en dat motorvoertuigen (wagens, motors …) hen niet mogen inhalen. Bovendien bedraagt de maximum snelheid steeds 30 km/uur, ook al bevindt de fietsstraat zich niet in een zone 30. En daar gaat het soms nog fout.

controles

Vooral in het Sniederspad blijken automobilisten zich niet aan de regels te houden. Onze lokale politie controleert er ondertussen regelmatig op snelheid en op het inhalen van fietsers. Tijdens de ochtendspits van 29 september overschreden maar liefst de helft van de gecontroleerde voertuigen de snelheidslimiet van 30 km/uur. Bovendien haalden twee wagens een fietser in. Op 22 oktober, eveneens tijdens de ochtendspits, waren de resultaten hoopvoller. Toen was maar 10% van de gecontroleerde voertuigen in overtreding.

Fietsstraten zijn er om de verkeersveiligheid van onze voetgangers en fietsers te verhogen en om u aan te moedigen om wat vaker te voet of met de fiets te gaan voor korte verplaatsingen. Neemt u toch de auto of motor, hou u dan aan de regels in het belang van de zwakke weggebruiker. U vermijdt er bovendien een hoge boete mee.