gebruik recyclageparken wordt iets duurder

Bent u ook iemand die tijdens de vakantie ‘grote kuis’ doet en oprommelt? Dan moet u vermoedelijk ook wel een paar keer heen en weer naar het recyclagepark. Hou er dan rekening mee dat de betalende fracties sinds 1 juli iets duurder geworden zijn.

Intercommunale IGEAN voerde namelijk een indexatie door van de tarieven voor de betalende fracties.

Waarom een tariefverhoging?

Door de tarieven elk jaar te indexeren draagt u, als bezoeker van het recyclagepark, uw rechtmatige steentje bij. Het verschil tussen de reële kostprijs en wat u betaalt, wordt namelijk door de gemeente bijgepast. Als de reële kostprijs stijgt, maar wat u ervoor betaalt stijgt niet mee, dan wordt het bij te passen bedrag voor de gemeente steeds groter. En dan is het niet de ‘vervuiler die betaalt’, maar elke belastingbetaler die deze lasten mee draagt.

Dankzij de indexatie van 6,73 % wordt de verhouding tussen kosten en inkomsten in evenwicht gehouden. Wat u nu betaalt voor grofvuil, hout, zuiver steenpuin … leest u hier.

geen mondmasker meer

Het is niet langer verplicht om een mondmasker te dragen in het recyclagepark. We vragen wél om de nodige afstand te houden tot de andere bezoekers en parkwachters. Is dit niet mogelijk, dan kan de parkwachter alsnog vragen uw mondmasker op te zetten. Breng er dus voor alle zekerheid nog wel eentje mee.