gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 29 augustus 2023

Bent u benieuwd naar wat er dinsdag 29 augustus besproken wordt tijdens de maandelijkse gemeenteraad? Dan kunt u hier alvast de agenda raadplegen. Aansluitend vindt de raad voor maatschappelijk welzijn plaats, waarvan u de agenda hier vindt.

De zitting is openbaar, met uitzondering van de besloten zitting (waar er over personen, benoemingen… wordt gesproken) en zal fysiek doorgaan in de raadzaal van het administratief centrum (Handelslei 167). U kunt de raden ook volgen via onze livestream op YouTube.

uw vraag op de gemeenteraad

Vóór de openbare zitting van de gemeenteraad is telkens een moment voorzien waarop u vragen kunt stellen. Dit kunt u een half uur voor de aanvang van de agenda, dus vanaf 19.30 uur, doen.

De vragen moeten een algemeen thema behandelen en een collectief belang hebben. Is er onvoldoende tijd voor de zitting, dan zal het college deze vragen schriftelijk beantwoorden en toevoegen aan het zittingsverslag. Bij dringende vragen kunt u natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met de bevoegde dienst, burgemeester of schepen.