gemeenteraad van 24 november

Bent u benieuwd naar wat er komende dinsdag, 24 november, besproken zal worden tijdens de maandelijkse gemeenteraad? Dan kunt u hier alvast de agenda raadplegen. De zitting is openbaar, met uitzondering van de besloten zitting (waar er over personen, benoemingen ... wordt gesproken), en kunt u volgen via onze livestream op YouTube.

vragen staat vrij

Normaal wordt er tijdens de openbare zitting van de gemeenteraad een moment voorzien waarop u vragen kunt stellen, die tijdens de zitting ook worden beantwoord. Tijdens de digitale zittingen is dit niet mogelijk. Als alternatief heeft u (als inwoner van Zoersel) de mogelijkheid twee vragen per e-mail te bezorgen aan secretariaat@zoersel.be, ten laatste de dag van de zitting voor 16.30 uur. Als er tijdens de zitting niet voldoende tijd is om de vragen te beantwoorden, zal het college deze schriftelijk beantwoorden en worden ze toegevoegd aan het zittingsverslag.