gemeenteraad van dinsdag 23 november

Bent u benieuwd naar wat er komende dinsdag, 23 november, besproken wordt tijdens de maandelijkse gemeenteraad? Dan kunt u hier alvast de agenda raadplegen

De zitting is openbaar, met uitzondering van de besloten zitting (waar er over personen, benoemingen … wordt gesproken), en zal digitaal doorgaan. U kunt ze volgen via onze livestream op YouTube

uw vraag op de gemeenteraad

Op de openbare zitting van de gemeenteraad is telkens een moment voorzien waarop u vragen kunt stellen. Tijdens de digitale zittingen – omwille van corona – is dit niet mogelijk. Als alternatief kunt u twee vragen per e-mail bezorgen aan secretariaat@zoersel.be, ten laatste de dag van de zitting vóór 16.30 uur. Deze vragen worden dan een half uur voor de aanvang van de agenda beantwoord, dus om 19.30 uur.

De vragen moeten een algemeen thema behandelen en een collectief belang hebben. Is er geen tijd tijdens de zitting, dan zal het college deze schriftelijk beantwoorden en toevoegen aan het zittingsverslag. Bij dringende vragen kunt u natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met de bevoegde dienst, burgemeester of schepen.