gewijzigde verkeerssituatie Liefkenshoek - Watermolen

KIJK UIT – In Liefkenshoek en Watermolen waren er in het verleden herhaaldelijk klachten over sluipverkeer en overdreven snelheid. Na verschillende metingen en tellingen, werden er eind april een aantal maatregelen ingevoerd om de verkeersveiligheid te verhogen en het sluipverkeer te minderen. Helaas worden er nog steeds overtredingen geconstateerd.

enkelrichting

Zo werd Liefkenshoek, tussen het kruispunt met Driesheide en het kruispunt met Watermolen/Sniederspad, eenrichtingsverkeer komende vanuit de Driesheide. In Watermolen werd eenrichtingsverkeer ingevoerd in de richting van de Driesheide.

Pannenhuisstraat

De Pannenhuisstraat werd afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, met uitzondering voor haar bewoners. Er werden wegneembare paaltjes geplaatst ter hoogte van het kruispunt met Liefkenshoek.

Alle drie de straten blijven wel toegankelijk, in beide richtingen, voor fietsers en speedpedelecs. Moet u in één van deze of andere aanliggende straten zijn? Hou dan rekening met de vernieuwde verkeerssituatie en pas uw snelheid aan!