grasveld ‘Smissepleintje’ wordt omgetoverd tot beleefplein

Vandaag, op 5 mei, werd het startschot gegeven van het buurtversterkend project ‘Smissepleintje’. Dit pleintje wordt de komende maanden omgetoverd tot een beleefpleintje waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. De kleuters van basisschool de Kiekeboes knutselden fleurige bloemen om het plein in afwachting al wat kleur te geven. Samen met de initiatiefnemers, enkele bewoners van woonzorgcentrum de Buurt en het Zoerselse schepencollege gaven zij de bloemen een mooi plekje.

wijkbudget

Sterke buurten en wijken vormen de basis van gelukkige inwoners. Elke wijk heeft zijn eigen behoeften. Buurtbewoners zijn dan ook het vertrekpunt om een buurtversterkend project mee vorm te geven. Daarom werd er in 2021 een subsidiereglement goedgekeurd waarmee we wijkbudgetten kunnen toekennen aan projectaanvragen van bewonersgroepen en wijkverenigingen die de sociale samenhang in hun wijk willen verbeteren. Intussen werden al vier projecten goedgekeurd. Een eerste project (Konstantinopelplein) werd in maart gerealiseerd. Nu is het de beurt aan het Smissepleintje. Trouwens, een belangrijke actie in ons project Zorgzame Buurten (dat we momenteel uitrollen in deelgemeente Zoersel, nvdr.) is ‘het ontmoetingsgericht inrichten van de openbare ruimte’. Daar past de realisatie van het Smissepleintje – gelegen in het hart van het projectgebied – perfect in.

Vandaag kwam ‘buurtgroep Smissepleintje’ - de initiatiefnemers van het project - samen met de leerlingen van de eerste kleuterklas van gemeentelijke basisschool de Kiekeboes, enkele bewoners van woonzorgcentrum De Buurt en het schepencollege de werken fleurig in gang zetten. De kleuters hadden zelf geknutselde bloemen meegebracht. Al die mooie bloemen werden door de aanwezigen symbolisch in een perkje geplant. In de toekomst zal er op die plek een echt bloemenveld bloeien.

grote dromen

Bezielers van het ‘project Smissepleintje’ zijn Lut Van Rossum, Rita Glassée en Wouter Meeusen. Zij wilden meer leven in Zoerseldorp blazen en startten samen met enkele buurtbewoners een werkgroep om een project in te dienen. Hun oorspronkelijke idee: het grasveld naast buurthuis Ter Smisse (eigendom van gemeente & ocmw Zoersel) omtoveren tot een gezellig pleintje met een wandelweg voor rolstoelgebruikers, natuurlijke speeltoestellen voor kinderen, veel inheemse bomen, planten en bloemen, met zit- en picknickmogelijkheden.

“Helaas waren onze dromen te groot voor het budget van 10.000 euro, waardoor we moesten schrappen in onze ideeën”, vertellen Lut, Rita en Wouter. “De beplanting, een paadje door het plein en hier en daar een zitbank waren mogelijk. Speeltuigen helaas niet. We waren er wel van overtuigd dat dit een gezellig plein voor iedereen kon worden.”

hulp uit onverwachte hoek

De buurtgroep kreeg van de gemeente groen licht voor hun project. Daarnaast kregen ze tijdens het hele traject extra ondersteuning van de gemeentelijke diensten jeugd en sport en de groendienst. Vanuit de seniorenraad kwam er dan weer een duwtje in de rug voor het plaatsen van beweegtoestellen. Zo kon de buurtgroep haar eerste idee behouden!

groot, groter, grootst

Er stond de buurtgroep nog een uitdaging te wachten. Zoveel verschillende dingen samen op één pleintje, daar is een landschapsarchitect voor nodig. “We richtten onze vraag aan de Provincie Antwerpen en werden doorverwezen naar Regionaal Landschap De Voorkempen (RLDV)”, vertelt Lut. “In 2022 ontbrak hen echter de tijd om met ons te kunnen samenwerken. Sinds begin dit jaar nemen zij wel de coördinatie van de uitvoering op zich. Zij brachten ons vorig jaar ook op het idee om achter subsidies aan te gaan.”

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) gaf immers met het project ‘Natuur in je Buurt’ subsidies aan nieuwe projecten die groen brengen in de dorpskern. Daar paste het Smissepleintje natuurlijk volledig in.

“Gelukkig leerden we in die periode landschapsarchitecten Johan Willekens en Joris Vleugels kennen. Zij zorgden voor een professioneel plan, dat broodnodig was voor het subsidiedossier. In samenwerking met de gemeente konden we afgelopen zomer het dossier indienen”, klinkt het bij de buurtgroep.

mensen samenbrengen

“De verscheidenheid van gebruikers en de locatie midden in het centrum waren de perfecte ingrediënten”, blikt Johan Willekens terug. “Maar het allerbelangrijkste was de samenwerking: eerst allemaal rond de buurthuistafel zitten en nadien naar de tekentafel. Zo krijg je een erg gelaagd en gedragen ontwerp dat iedereen kan samenbrengen.”

Verder kregen Johan en Joris nog een aantal suggesties uit de jongerenbevraging rond speelruimte in Zoersel (die de dienst jeugd in 2021 organiseerde). Daaruit bleek dat de Zoerselse kinderen en jongeren vooral op zoek zijn naar speelplekken waar ze kunnen klimmen en springen. Dat de buurtgroep op het Smisseplein ook speelimpulsen wilde voorzien, kwam dus perfect uit! Johan en Joris probeerden de resultaten van de bevraging ook zoveel mogelijk te integreren in het plan.

“Het was dan even afwachten, maar in januari van dit jaar kregen we goedkeuring van ANB. Onze originele dromen - en veel meer dan dat - zijn dan toch realiseerbaar”, besluiten Lut, Rita en Wouter.

De volledige buurtgroep, buurtbewoners en bewoners van wzh De Buurt staan te popelen om het pleintje te zien transformeren, zodat binnenkort heel veel mensen van een gezellig Smissepleintje kunnen genieten.

uw wijk aan de beurt

Hebt u als Zoerselaar zelf een leuk idee voor uw Zoerselse buurt? Dien dan vóór 1 oktober uw project in via denkmee.zoersel.be. Wat u daar precies voor moet doen, vindt u via dezelfde link.