groen licht voor eerste stap naar nieuwe bib Sint-Antonius

Op de gemeenteraad van 17 oktober werd er een nieuwe stap genomen in de realisatie van een nieuwe bib in Sint-Antonius (Zoersel). Die komt op de huidige locatie op de Handelslei. De selectiedraad hiervoor werd dinsdag goedgekeurd.

Het gemeentebestuur gaat nu op zoek naar architecten en aannemers om de nieuwe bib vorm te geven. Die krijgen meteen de opdracht om te bekijken of en hoe zowel op de site van de Handelslei als Kerkhoflei (vroegere politiecommissariaat) een aantal sociale en eventueel ook private wooneenheden kunnen worden gerealiseerd.

stap in de goede richting

Met de goedkeuring van de selectiedraad wordt het project concreter. Als volgende stap willen we architecten en aannemers kennis laten maken met het project. Daarbij geven we hen de kans om een team te vormen dat een voorstel indient voor het ontwerp én de bouw van onder andere de nieuwe bibliotheek.

multifunctioneel gebouw

De huidige bib heeft zijn beste tijd gehad. De ruimte is te klein, het gebouw is verouderd en de collectie is aan uitbreiding toe. Begin dit jaar polsten we bij de bezoekers van de bibliotheek wat zij verwachten van een nieuwe bib. Het is duidelijk dat er meer nodig is dan enkel een uitleendienst. Er is nood aan een multifunctioneel gebouw waar bewoners, verenigingen en organisaties terechtkunnen om te leren, elkaar te ontmoeten en te inspireren. We stapten hiervoor in het Europees subsidieproject EHHUR (Eyes, Hearts, Hands, Urban Revolution). Deze subsidies gebruiken we voor al het voorbereidend werk: studies, participatietrajecten, juridisch en technisch advies. De nieuwe bib wordt duurzaam, zal in het oog springen in het levendige centrum én iedereen krijgt de kans om zijn steentje bij te dragen in de voorbereiding en realisatie van het project.

sociale wooneenheden vlakbij

Tegelijkertijd bekijken we of we op de nieuwe bib en vlakbij ook kunnen inzetten op wonen. Dit laten we nagaan voor zowel de site Handelslei als de site Kerkhoflei, waar nu het voormalige politiecommissariaat staat. In eerste instantie focussen we op bijkomende sociale huurwoningen. Ook in onze gemeente is daar nog grote nood aan. Er staan heel wat Zoerselaars op de wachtlijst, en ook Vlaanderen legt ons de taakstelling op om bijkomende sociale woningen te realiseren. Met dit project kunnen we mogelijk ook dit tekort aanpakken.

verdere planning

Begin 2024 wordt het lastenboek voor het bibliotheekproject bezorgd aan maximum drie bouwteams. Zij kunnen tot juni 2024 een offerte uitwerken. Na de zomer wordt de opdracht aan een bouwteam gegund. Als alles volgens plan verloopt, starten de werken begin 2025. Vanaf 2026 zou dan het eerste boek uitgeleend worden in de nieuwe bib. Na de selectieleidraad wordt een bestek opgemaakt waarin we nog concreter omschrijven wat we waar precies verwachten. Hiervoor gebruiken we de input en expertise van de potentiële bouwteams. Maar ook de gemeenteraad zullen we in een aparte gemeenteraadscommissie bevragen zodat het project breed gedragen wordt.