hulp en solidariteit aan overstromingsgebieden

Het is hartverwarmend om te zien hoeveel mensen spontaan willen helpen en solidair zijn met de slachtoffers van de overstromingsgebieden. Vele mensen willen in actie schieten en zetten allerlei initiatieven op. Hoewel dit sterk wordt geapprecieerd, vraagt het Rode Kruis-Vlaanderen om zelf geen inzamelacties van goederen op te zetten. In deze fase van de ramp moet eerst de schade worden opgemeten en een inventaris worden gemaakt van de noden. 

Wilt u toch helpen? Dan kunt u financiële steun bieden. Uw gift is zeer welkom op het rekeningnummer BE70 0000 0000 2525.

U kunt zich ook kandidaat stellen als vrijwilliger. Dat doet u hier. Dan houdt het Rode Kruis u op de hoogte over de taken die zich aandienen.