laat niemand achter

Van 18 tot 25 september zetten we voor het vijfde jaar op rij onze lokale ‘Duurzame Helden’ in de kijker voor de Week van de Duurzame Gemeente. Jaarlijks worden tijdens deze week enkele van de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties uitgelicht. Dit jaar is het thema: laat niemand achter.

Onze helden zijn lokale inwoners die met hun initiatieven dagdagelijks bijdragen aan één of meerdere SDG('s). Bij ‘laat niemand achter’ gaan we voor het engagement om armoede, discriminatie en uitsluiting te bestrijden en om de meest kwetsbare groepen in onze samenleving meer kansen te geven. Concreet gaat het om de eerste drie SDG’s:

  • SDG 1: geen armoede
  • SDG 2: geen honger
  • SDG 3: goede gezondheid en welzijn

Daarom roepen we in onze gemeente de medewerkers van vier fantastische organisaties uit tot duurzame lokale helden 2022: de vrijwilligers van de Netzak, de vrijwilligers van onze derde wereldorganisaties, zorgboerderij Sanatur en zorgboerderij Equi-librium.

Tinne Verstappen en Karen Vermuyten (Equi-librium)

Tinne Verstappen en Karen Vermuyten zijn de bezielsters van zorgboerderij Equi-librium. Met hun boerderij streven ze ernaar om warme, professionele zorg te leveren met de inzet van paarden. Ze bieden een aangepaste dagbesteding aan voor kinderen en volwassenen met een kwetsbaarheid, die tijdelijk / permanent niet naar school of werk kunnen gaan.

Elke activiteit op de zorgboerderij is een uitnodiging om op eigen tempo, in relatie tot mens en dier op ontdekking te gaan. Ze laten hun bezoekers deelnemen aan de dagdagelijkse taken: verzorgen en voederen van de paarden, schoonmaken van de stallen, tuinwerk. Maar evengoed is er tijd voor een ritje op het paard. Deze ervaringen vormen stapstenen die steun bieden in de verdere ontplooiing van elk persoon.

Gwenn Tielemans (Sanatur)

Gwenn Tielemans is de enthousiaste oprichtster van zorgboerderij Sanatur. Sanatur is opgestart vanuit een passie voor mens, dier en natuur. Een plek waar iedereen zichzelf mag en kan zijn; een veilige haven in het drukke leven. Een plek om uit te blazen, los te laten en contact te maken met de dieren en de natuur.

Sanatur verwelkomt kinderen, jongeren en volwassenen met onder andere verstandelijke beperkingen, ontwikkelingsstoornissen, psychiatrische aandoeningen, burn-out en psychosociale problematieken. Gwenn is ervan overtuigd dat een focus op talenten de mogelijkheid biedt tot persoonlijke groei. De rust die de omgeving uitstraalt wordt verdergezet in de manier van omgaan met de mensen op de boerderij.

vrijwilligers van de Netzak

Sociale kruidenier de NetZak is een initiatief van gemeente & ocmw Zoersel en opende in oktober 2016 haar deuren. Ze wordt echter gedragen door vrijwilligers die zich iedere week inzetten om de NetZak en bijhorende ontmoetingsruimte te openen.

De NetZak is een vorm van materiële ondersteuning voor inwoners met een Z|pas. Het is een buurtwinkeltje waar klanten aan voordelige prijzen de nodige basisproducten aankopen, zoals gezonde voeding en huishoud- en hygiëneproducten.

Tegelijkertijd is het ook een ontmoetingsplaats waar mensen een kop koffie of soep kunnen drinken tijdens de openingsuren. Hiermee willen we klanten uit hun sociaal isolement halen en contacten laten leggen met anderen.  

vrijwilligers Zoerselse derde wereldorganisaties (Zoerselse projecten, Oxfam en wereldraad)

In onze gemeente zijn er sinds vele jaren verschillende projecten gericht op het Zuiden, die ondersteund worden door Zoerselaars. Ze zijn in diverse landen actief zoals Benin, Senegal, Togo, India, Bolivia, … 

Naast deze Zoerselse projecten is Oxfam Wereldwinkel al 30 jaar lang een vertrouwde partner die met haar vrijwilligers werkzaam is rond eerlijke handel.

Tot slot is er de wereldraad, een adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking. De raad bespreekt initiatieven rond internationale samenwerking, geeft advies over onze stedenband met Bohicon en adviseert over noodhulp. Daarnaast houdt de raad zich bezig met mondiale thema's zoals economie, sociale ontwikkeling, leefmilieu en vrede.