meer dan 4.000 bomen en struiken aangeplant in Dwergenbos

Gisteren en vandaag staken zo’n 400 leerlingen uit onze zes basisscholen de handen uit de mouwen in het Dwergenbos (aan de Gestelsebaan). In afwisselende tijdsblokken plantten ze in totaal 4.350 bomen en struiken aan om er zo’n 2,5 ha speelbos te laten groeien. Ook bewoners van pvt en patiënten van Tracé 7 van Bethanië hebben hierin meegeholpen. De buurtbewoners worden eveneens betrokken en steken de laatste bomen in de grond. Samen met de aanplant van begin dit jaar komen we zo aan een bos van om en bij de 5 ha.

Een jaar geleden stonden op dit terrein nog geen bomen. Omdat het aansluit bij de Dwergenbergen, een groene speelzone in het centrum van onze gemeente, was het echter de ideale locatie om aan bebossing te doen. Begin dit jaar vond al een eerste bebossingsfase plaats, waarbij eveneens zo’n 2,5 ha werd bebost. Daarmee is definitief de kiem gelegd om het volledige Dwergenbos te laten bloeien en groeien.

variatie

Hoe meer variatie er is in het bos, hoe waardevoller het wordt. Er werd daarom een mengeling van verschillende boom- en struiksoorten aangeplant, afgestemd op de ondergrond. In de vochtigere gedeelten komen er bijvoorbeeld zwarte els en wilgen. De drogere plekken zijn dan weer ideaal voor inheemse eik en boskers. Omdat het een speelbos is, werd op verschillende plaatsen ook geplant met vruchtdragende soorten zoals wilde appel en peer, kruisbes en aalbes.

verdere inrichting speelzone

Dankzij de goedgekeurde projectsubsidie ‘openstelling voor de uitvoering van eenmalige inrichtingswerken die de sociale functie van een terrein bevorderen' kunnen we in 2022 werk maken van de verdere inrichting van de speelzone. We denken onder meer aan infoborden, zitplaatsen en heel wat natuurlijke en avontuurlijke speelelementen die passen in het toekomstige bos.

achtergrondinfo

In mei 2019 kreeg vzw Kempens Landschap, met financiële steun van gemeente & ocmw Zoersel en het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, zo’n 5 ha grond aan de Gestelsebaan in handen. Deze weilanden – gelegen naast de Dwergenbergen – worden in verschillende fases omgetoverd tot ‘het Dwergenbos’, een gevarieerde natuur(speel)zone met verschillende types bos, poelen en open plekken. Kempens Landschap werkt hiervoor nauw samen met de gemeente en Bosgroep Antwerpen Noord (Provincie Antwerpen). Het beheer ervan is in handen van de gemeente.