mezennestkastjes tegen processierups

2019 was een ‘topjaar’ voor de eikenprocessierups. Nog nooit ontving onze milieudienst zoveel meldingen van aangetaste eiken door de processierups. Het kostenplaatje voor de bestrijding liep op tot meer dan € 100.000. Peperduur en bovendien niet milieuvriendelijk.

Het onder controle houden van de processierups wordt overal lastiger en duurder. Men is op zoek naar alternatieven voor de klassieke bestrijding. Onder leiding van een organisatie uit de landbouwsector hield de Nederlandse gemeente Westerveld in 2018 een interessant experiment. Zij namen een aantal maatregelen om natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups te lokken. Het hangen van mezennestkastjes was daar een onderdeel van. Ten opzichte van een controlegebied zonder maatregelen telde het gebied waar wel maatregelen werden genomen liefst 85 procent minder nesten van processierupsen.

timmeren aan de toekomst

Eén van de voorgestelde klimaatacties van De Klimaatbende van Zoersel was meer groen in onze gemeente en op school. Het gemeentebestuur sprong mee op de kar om het project rond mezennestkastjes op te zetten. Onze gemeente kocht hout aan waar de leerlingen van onze zes basisscholen mee aan de slag gingen. Zij timmeren deze maand 370 mezennestkastjes in elkaar. Die kunnen ze dan ophangen in hun tuin en op plekken waar vorig jaar nesten van processierupsen aanwezig waren. 

veilige leefomgeving voor de mezen

Om de processierups te kunnen bestrijden, kunnen we ook uw hulp goed gebruiken. Door met enkele eenvoudige dingen rekening te houden, zorgt u voor een veiligere leefomgeving voor de mezen. Maai uw gras niet te kort, laat een stukje van uw tuin verwilderen en zorg elke dag van het jaar voor water. Hierdoor helpt u onrechtstreeks mee aan de bestrijding van de processierups.