minder beton, meer bijen! | Week van de Bij 2022

minder beton, meer bijen

Bijen verdienen aandacht in een breder biodiversiteitsverhaal. Ze vervullen een uiterst belangrijke functie als bestuiver van landbouwgewassen, fruitteelten en wilde planten, maar ze hebben het steeds moeilijker om te overleven. Zo leeft 80% van de bijen onder de grond. Hoe meer verharde oppervlakten er zijn, hoe meer dakloze bijen. De ambassadeurs van Week van de Bij, Dominique Persoone en Britt van Marsenille, ruilen op de nieuwe affiche beton in voor bijenbloemen. Zij zijn echte bijenhelden!

maak van uw stenen voortuin een bijenoase

Samen kunnen we de bij redden: voedsel en nestgelegenheid zijn de sleutelwoorden. Voedsel in de vorm van stuifmeel en nectar van wilde planten, maar ook van cultuurplanten. Nestplaatsen creëert u door herstel van hun habitat, een doorlatende bodem voor de zandbijen en holle stegels en bijenhotels voor de bovengronds nestelende bijen. Breek dus uw voortuin open, maak eilandjes in uw terras en laat de natuur weer toe.

meer inspiratie

Nog veel meer tips om een bijenoase te creëren, vindt u terug in de Bijenkrant.