Minder Mobielen Centrale vanaf 1 april onder de vleugels van Handicar Zoersel vzw

De Zoerselse Minder Mobielen Centrale (MMC) zorgt ervoor dat mensen met een beperkt inkomen en mobiliteit toch op hun bestemming geraken. Sinds de start van de MMC nam een medewerker van gemeente & ocmw Zoersel, samen met enkele vrijwilligers, met hart en ziel de praktische organisatie van de ritten op zich. Naar aanleiding van haar pensioen besliste het gemeentebestuur om de ‘dispatching’ van de ritten van de MMC toe te vertrouwen aan Handicar Zoersel vzw.

De Minder Mobielen Centrale van gemeente & ocmw Zoersel is een goed draaiende vrijwilligerswerking. Voor mensen met een beperkt inkomen en een mobiliteitsnood is de MMC dan ook een niet te missen partner. Zo kunnen ook zij zich aan een beperkte kost verplaatsen. Sinds de start van de centrale nam een van onze medewerkers, samen met enkele vrijwilligers, de praktische organisatie van de ritten op zich. Ze deed haar werk met hart en ziel. Omdat ze binnenkort op pensioen gaat, moesten we op zoek naar een andere betrouwbare partner. De keuze viel op Handicar Zoersel vzw, een organisatie die reeds veel ervaring heeft op dit vlak. Handicar verzorgt immers het vervoer van mensen die in een rolstoel zitten of zich enkel kunnen verplaatsen met een elektrische scooter.

bundelen en optimaliseren

We stoten de MMC geenszins af. Wij vinden het immers heel belangrijk het voortbestaan van de MMC te verzekeren. Zo zal de vrijwilligerswerking voor de MMC en het nazicht van wie gebruik kan maken van de MMC blijven gebeuren vanuit gemeente & ocmw. Daarnaast maakte het gemeentebestuur 40.000 euro per jaar vrij om de werking via Handicar te ondersteunen.
Door de overdracht van de dispatching naar Handicar Zoersel vzw, zal het vervoer van mensen met een zorgnood en een mobiliteitsvraag meer gebundeld worden. De dispatcher kan putten uit meer mogelijkheden en bij elke vervoersvraag bekijken welk de meest optimale manier is om de cliënt te vervoeren.

gezocht: chauffeurs

Momenteel kampen we met een nijpend tekort aan vrijwillige chauffeurs voor de MMC. Wilt u graag mensen uit de nood helpen en hen naar hun bestemming brengen? Geef dan een seintje via 03 2980 0 00 of mmc@zoersel.be.