minister Caroline Gennez fietst vlaggenroute

Heel wat mensen, van binnen én buiten Zoersel, wandelden of fietsten de afgelopen twee maanden de Zoerselse vlaggenroute. Afgelopen maandag vulde niemand minder dan federaal minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez dat rijtje aan. Ook zij nam de fiets om een deel van deze kunstige vlaggenroute te bewonderen en dit project in schoonheid af te sluiten.

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Maar liefst 52 ontwerpen - gemaakt door creatieve, lokale kunstenaars en schoolkinderen - wapperden in juli en augustus in evenveel voortuinen en openbare plaatsen in onze gemeente. Elke vlag stond in het teken van één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s of DOD’s), doelstellingen die alle lidstaten van de Verenigde Naties tegen 2030 nastreven. Ook wij gingen dit engagement aan, want zonder de hulp van lokale besturen en hun inwoners kan 60 % van de doelstellingen niet behaald worden! Ook wij proberen dus met ons beleid en onze initiatieven zoveel mogelijk tegemoet te komen aan deze 17 doelstellingen, onder meer door een doorgedreven armoedebeleid, een duurzaam aankoopbeleid, energie-efficiëntie, internationale partnerschappen …

mooie synergie

Reden temeer voor initiatiefnemer Jean Coen om die doelstellingen aan de hand van een vlaggenroute eens extra in de kijker zetten. “Voor mij lag de prioriteit op het bereiken en betrekken van zo veel mogelijk mensen enerzijds en het kunstige aspect anderzijds. Via de gemeentelijke communicatiekanalen werd een oproep gedaan naar ontwerpen, waarop heel wat respons kwam! Er werden namelijk meer dan 150 ontwerpen ingestuurd waaruit we konden kiezen. Het resultaat was een kunstige, kleurrijke fiets- en wandelroute, waarbij men via de vlaggen en de bijhorende infobordjes meer te weten kon komen over de kunstenaar in kwestie, de afgebeelde ontwikkelingsdoelstelling en duurzaamheid.”

Het werd een mooie synergie tussen de ontwerpers die hun creativiteit konden tonen, de wereldraad die de 52 beste ontwerpen selecteerde en de SDG’s die op deze manier eens anders onder de aandacht kwamen!

lokaal engagement

De aandachtige fietser of wandelaar merkte misschien al op dat vlag 43 - aan de bib in Sint-Antonius - gemaakt werd door de achtjarige Permis Sheiki, mét de steun van minister Gennez. Het ontwerp is een interpretatie van de tekening bij doelstelling 17 ‘partnerschap om doelstellingen te bereiken’. “De vlaggenroute is een mooi project”, aldus minister Caroline Gennez. “Ik ben altijd onder de indruk van hoeveel lokaal engagement er is voor internationale solidariteit: zo veel mensen die zich belangeloos inzetten voor de goede zaak. Ik fiets dan ook met plezier een stuk van de route mee om de Zoerselse wereldraad een hart onder de riem te steken. De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties zijn een belangrijke leidraad voor de wereldwijde strijd tegen armoede en ongelijkheid. Jammer genoeg liggen we niet op schema om die doelstellingen tegen 2030 te halen. Bijkomende inspanningen op alle niveaus blijven broodnodig.”

afgelopen

Vandaag, 1 september, worden de vlaggen en de bijhorende infobordjes met tekst en uitleg weggehaald en verhuisd naar het administratief centrum, waar wie wil ze tijdens de week van de Duurzame Gemeente (van 18 tot 25 september) nog kan bezichtigen.