nieuw buurtpaviljoen ademt duurzaamheid

Heel wat verenigingen hebben hun thuisbasis op de site Achterstraat. Daar start binnenkort de bouw van een nieuw, veelzijdig, overdekt paviljoen dat zowel verenigingen als buurtbewoners extra ruimte zal geven om (buiten)activiteiten te organiseren. Maar zo ver zijn we nog niet: het paviljoen moet immers eerst nog gebouwd worden en daarvoor rekenen we ook op uw hulp.

Eén van de voorwaarden voor de bouw van het paviljoen was ‘circulair bouwen’. Dat wil zeggen dat we gebruikmaken van herbruikbare materialen. Zo zullen omgevallen of te kappen bomen een nieuw leven krijgen in het paviljoen. De uitgegraven grond van de fundering wordt op zijn beurt gebruikt om hellingen te maken, die het paviljoen beschermen tegen koude en wind. Groengevels en groendaken zorgen dan weer voor nestelplaatsen voor vogels en insecten.

(materiële) hulp meer dan welkom

Voor de verwerking van ruw product tot bruikbaar bouwmateriaal rekenen we ook op uw hulp. Dat kan op twee manieren:

  1. Hebt u materialen die kunnen dienen voor de bouw: omgevallen bomen, te kappen bomen (met kapvergunning), isolatiemateriaal ...? Geef dit door via deze webpagina. Na registratie bekijken we het materiaal om te zien of het geschikt is en nemen we contact met u op.
  2. Bent u een handige Harry? Dan leert u via workshops de ambacht van houtverwerking. U steekt zelf de handen uit de mouwen om het paviljoen vorm te geven. Exacte data en locaties van de workshops zijn er nog niet. Hierover houden we u op de hoogte via onze vertrouwde informatiekanalen.

Het volledige artikel leest u in het ZOERSELmagazine van september 2023 (pagina 7).

materialen aanbieden

aanbieden materialen buurtpaviljoen