nieuwe afdeling openbare werken operationeel

Vanaf maandag 19 oktober kunt u - telefonisch, via mail of na afspraak - op de nieuwe afdeling openbare werken terecht.

De diensten van de Zoerselse afdeling openbare werken lagen in het verleden verspreid over vijf locaties in Zoersel: Zonneputteke, gemeentelijke basisschool Pierenbos (voordien De Blokskens), park Halle Hof, brandweerpost Sint‑Antonius en in het administratief centrum. Vanaf 19 oktober vindt u alle dienstverlening die te maken heeft met openbare werken op één plek: Achterstraat nr. 18.

recht op amper tien maanden

Een jaar geleden, augustus 2019, startten de voorbereidingen voor de nieuwbouw aan de Achterstraat 18. Daarna ging het snel: dankzij een goede samenwerking met de architect en stipte coördinatie van de aannemer, stond de hele constructie er in amper tien maanden tijd. Zelfs de coronacrisis heeft amper invloed gehad op de uitvoeringstermijn.

veiligheid voorop

In de Achterstraat zijn er ook twee scholen. Hiermee maakten we een duidelijke afspraak: tijdens de ‘spitsuren’ (als de kinderen gebracht en gehaald worden) wordt het verkeer vanuit de nieuwe locatie zoveel mogelijk beperkt.

welkom, op afspraak

De dienstverlening blijft dezelfde, met dezelfde openingsuren als het administratief centrum. U kunt vanaf 19 oktober, op afspraak (omwille van corona), terecht voor:

projectopvolging van:

  • wegwerkzaamheden, onderhoud en beheer van wegen door onze eigen diensten en door derden (trage wegen, gemeentelijke wegen en gewestwegen);

rioleringsdossiers;

beheer van gemeentegebouwen;

  • gemeentelijke bouwprojecten, zoals nieuwbouw en verbouwingen in het kader van gemeentelijke projecten;

logistieke ondersteuning

  • zoals regelingen met het gemeentemagazijn (verkeersborden lenen, grote materialen van de uitleendienst ophalen/brengen …);
  • laten labelen van fietsen en vragen over beheer van teruggevonden fietsen;

nutsvoorzieningen

  • zoals nieuwe aanvragen of uitbreidingen van gas, elektriciteit, telefoon, TV-­distributie …;

waterhuishouding

  • zoals een oprit aanleggen over grachten;
  • zoals onderhoud en werken aan rioleringen en grachten in samenspraak met Pidpa (gemeentelijk beleid) en Aquafin (bovengemeentelijk beleid);
  • zoals onderhoud en werken aan waterlopen (provinciaal Waterbeleid).

Vragen over bovenstaande thema’s kunt u natuurlijk ook nog steeds telefonisch (T 03 2980 9 14) of via mail (onderhoud.infrastructuur@zoersel.be) stellen.