nieuwe gebouw afdeling infrastructuur is BEN

Eind oktober 2020 nam onze afdeling infrastructuur (de technische dienst en de dienst onderhoud) haar intrek in de nieuwbouw aan de Achterstraat. Het gebouw kreeg recent een gunstig energierapport in de bus. Uit de resultaten voor de energieprestatie en het binnenklimaat (EPB) blijkt dat het kantoorgedeelte ruimschoots de normen haalt als BEN-gebouw. Dat was de bedoeling, want we streven in onze gemeente naar meer klimaatvriendelijke infrastructuur.

BEN staat voor bijna-energieneutraal

BEN-gebouwen verbruiken weinig energie voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. De energie die nodig is, wordt zo veel mogelijk uit groene energiebronnen gehaald. Om hier een duidelijk beeld van te krijgen, wordt het E-peil berekend. Het E-peil is een maat voor de globale energieprestatie van een gebouw. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw. Het E-peil hangt onder andere af van de thermische isolatie, de luchtdichtheid, de compactheid, de oriëntatie, de ventilatieverliezen en de vaste installaties (voor verwarming, warm water, ventilatie, koeling en verlichting).

Bij het indienen van de vergunningsaanvraag voor de bouw van het kantoor in de Achterstraat (2018) was een E-peil vereist van 55. Uit het rapport blijkt dat het gebouw een E-peil van 28 behaalt, onder andere door de zonnepanelen op het dak die de infrastructuur van groene stroom voorziet. Ruimschoots geslaagd zouden we zeggen… Voor de kenners: het jaarlijks primair energieverbruik per eenheid vloeroppervlakte wordt ingeschat op 53.07 kWh/m².

Visueel wordt het nog duidelijker:

Bron: EPB-Energieaangifte, nieuwbouw kantoor TD Zoersel (juni 2021)

klimaatplan

In het ‘Klimaatplan 2030 Zoersel’ streeft het gemeentebestuur het ambitieuze doel na om tegen 2030 een klimaatneutrale organisatie te zijn. Investeren in energievriendelijke infrastructuur is daarbij een belangrijke stap.