omgevingsvergunning geweigerd: te weinig groene speelruimte

Projectontwikkelaar DCA diende onlangs een omgevingsvergunningsaanvraag in voor de bouw van 6 meergezinswoningen met in totaal 72 woongelegenheden en 18 grondgebonden eengezinswoningen. Die woningen zouden gebouwd worden in het binnengebied tussen de Heybleukeunstraat en Jukschot.

onvoldoende groen

Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) dat op dit gebied van toepassing is, voorziet dat minimum 25 procent van de oppervlakte van de ontwikkeling ingericht moet worden als openbare groene speelruimte. De aanvraag beantwoordde niet aan die eisen. Daarom besliste het college om de vergunning te weigeren.