ondersteuning voor eigenaars van historische hoeves

ERFGOED VOORKEMPEN – Het typisch Kempische beeld van een idyllische hoeve in een uitgestrekt landbouwgebied: het wordt hoe langer hoe zeldzamer. Hoeves worden afgebroken voor nieuwbouw of sterk gerenoveerd waardoor ze hun oorspronkelijke karakter verliezen. Er zijn gelukkig nog verschillende mooie hoeves in onze regio waar we trots op mogen zijn. Maar als eigenaars van deze waardevolle hoeves niet weten hoe ze het gebouw het best beheren, dreigen die hun erfgoedwaarde te verliezen.

netwerk uitbouwen

Erfgoed Voorkempen is al een tijdje op hoevejacht om de historisch waardevolle hoeves in onze regio in kaart brengen. Het project Vakwerk/Netwerk wil eigenaars helpen hun weg te vinden naar ondersteunende instanties, premies en gespecialiseerde, lokale vaklui. Die laatste verdienen, samen met de technische vakscholen, meer aandacht. Het uiteindelijke doel is een netwerk op te bouwen waarin eigenaars, lokale vakmensen en scholen elkaar vinden om ervaringen en kennis uit te wisselen.

medewerkers op pad

Deze zomer zullen er voor het project onderzoekers op pad zijn om eigenaars van waardevolle hoeves te contacteren. Ze zullen gevels inventariseren en de onderhouds- en herstellingswerken in kaart brengen. In het voorjaar van 2021 kunnen ze dan van start gaan met de ondersteuning van zowel eigenaars als vaklui.

Dit project van Erfgoed Voorkempen kadert in vzw RURANT, wat dan weer een LEADER-project is van Provincie Antwerpen (een samenwerkingsprogramma voor plattelandsontwikkeling). Ze werken hiervoor samen met het Centrum voor Agrarische Geschiedenis.