openbaar onderzoek watergevoelige openruimtegebieden

Op 15 december 2023 heeft de Vlaamse Regering een zone aan Meerheide voorlopig aangeduid als watergevoelig openruimtegebied. Over deze voorlopige aanduiding wordt van 9 januari tot en met 8 maart een openbaar onderzoek georganiseerd.

minder verharding

Er wordt steeds meer ruimte in Vlaanderen volgebouwd en verhard. Daardoor kan het water moeilijker in de bodem dringen en blijft er minder ruimte vrij om het water tijdelijk op te vangen bij hevige regenbuien. De Vlaamse Regering wil daarom het waterbergend vermogen van bepaalde watergevoelige gebieden beschermen en voldoende ruimte voorzien voor water, door deze bijvoorbeeld aan te duiden als watergevoelig openruimtegebied.

geen nieuwe woningen

De Vlaamse Regering duidde zo ook een zone aan Meerheide voorlopig aan als watergevoelig openruimtegebied. Dit heeft als gevolg dat de huidige bestemming van het gebied (woonuitbreidingsgebied) niet meer gerealiseerd kan worden. In Meerheide en de Schaddestraat zouden er dus geen vergunningen meer verleend kunnen worden voor nieuwe woningen in het aangeduide gebied.

openbaar onderzoek

Over deze voorlopige aanduiding wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Vanaf 9 januari tot en met 8 maart kan je de voorlopige aanduiding met bijhorende bijlagen raadplegen via onze website of in het administratief centrum, na afspraak bij de dienst ruimtelijke ordening (Handelslei 167).

Inspraakreacties kan je analoog indienen tot uiterlijk vrijdag 8 maart 2024 bij de CIW, Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst, of online via het inspraakformulier op www.integraalwaterbeleid.be/openbaar-onderzoek. Je kan ook een inspraakreactie tegen ontvangstbewijs bezorgen bij het gemeentebestuur (Handelslei 167).