rechten van het kind

Op 20 november 1989 legden UNICEF en de Verenigde Naties een verdrag vast met daarin de basisrechten van alle kinderen ter wereld. Naar aanleiding daarvan wordt ieder jaar op 20 november de Internationale Dag van de Rechten van het Kind (Universal Children's Day) gevierd, met onder meer uiteenlopende activiteiten die daar nog eens extra de aandacht op vestigen.

De belangrijkste rechten van het kind zijn:

het recht op

 • onderwijs
 • eigen geloof en cultuur
 • een naam en een nationaliteit
 • een eigen mening
 • een veilig en gezond leven
 • bescherming tegen kinderarbeid
 • bescherming tegen mishandeling en geweld
 • bescherming bij een oorlog
 • spelen
 • opgroeien bij familie
 • veilig drinkwater
 • goede gezondheidszorg
 • zorg bij een handicap

Inmiddels is het verdrag door bijna alle landen ondertekend. Ieder land moet hierover elke vijf jaar rapport uitbrengen aan een speciale commissie in Genève.

kinderrechtenorganisaties

Hoewel ze het verdrag hebben ondertekend, zijn er jammer genoeg nog steeds landen die de rechten toch schenden. Daarom is UNICEF er, de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties. Zij adviseren regeringen, overtuigen bedrijven en lobbyen bij wereldleiders voor het waarborgen van kinderrechten.

Het Kinderrechtencommissariaat is op Vlaams niveau de pleitbezorger van kinderrechten (opgericht door het Vlaams Parlement). Die rol maken ze waar door signalen van kinderen, jongeren en professionals te detecteren en om te zetten in concreet beleidsadvies. De Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat onderzoekt klachten van schendingen en waakt over het toepassen en naleven van kinderrechten. Hebt u of uw (klein)kind een vraag voor het Kinderrechtencommissariaat, dan kunt u terecht bij kinderrechten@vlaamsparlement.be.

kinderrechten in onze gemeente

Ook wij zetten in op de rechten van het kind. Zo verspreiden we bijvoorbeeld de brochure ‘De bende van P’ in alle vijfde en zesde leerjaren van onze Zoerselse scholen. Daarmee willen we enerzijds de kinderen informeren over hun rechten en hen anderzijds laten weten dat onze jeugdraadvoorzitster, schepen voor jeugd en jeugdconsulente volop de kaart van de kinderrechten trekken. Ze kunnen steeds bij hen terecht met vragen, voorstellen of ideeën via: