richt uw tuin in als een B&B voor bijen

Een ‘Bed & Breakfast’ voor de bij. Dat is het thema waarmee de ‘week van de bij’, van 28 mei tot en met 4 juni, iedereen aanspoort voldoende voedsel en nestgelegenheid te voorzien voor bijen.

Bijen vervullen immers een uiterst belangrijke functie als bestuiver van landbouwgewassen, fruitteelten en wilde planten. Zonder bijen geen fruit of groenten. Jammer genoeg hebben ze het steeds moeilijker om te overleven. Ze vinden moeilijk plaatsen om zich voort te planten en hebben te weinig voedsel door een gebrek aan nectar- en stuifmeelrijke bloemen. Solitaire bijen, hommels en honingbijen hebben dus onze hulp nodig. 

bijenburcht en bloeiboog

Ook u kunt eenvoudig helpen, door bijvoorbeeld een bijenburcht te bouwen in uw tuin. Dat is een goede en creatieve manier om bij te dragen aan het leefgebied van de wilde bij. Hoe u dat aanpakt, leest u hier

Of u kunt aandacht hebben voor de ‘bloeiboog’. Dat betekent dat u bij het aanplanten zorgt dat er van februari tot en met november altijd iets in bloei staat, zodat de bijen bijna een heel jaar door over voldoende voedsel beschikken. Lees er hier alles over