RUP toeristische perrons (deelgebied C)

De voormalige Villa Quinta aan de Jagersdreef staat al jaren leeg. Omdat er een (ruimtelijk passende) aanvraag werd gedaan om het gebouw om te toveren tot een vakantiewoning met taverne/B&B, passen we het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) aan.

Het gaat om een gedeeltelijke herziening van het RUP toeristische perrons, deelgebied C. De herziening is nodig om de bestaande infrastructuur te kunnen vernieuwen in functie van een nog te realiseren vakantiewoning annex taverne/B&B. Daarnaast wordt ook de ontsluiting en de inplanting van de parkeerruimte aanpast, zodat de impact op het domein zo beperkt mogelijk blijft.

publieke raadpleging van 9 oktober tot 7 december

Zoals wettelijk bepaald, wordt er voor de herziening van het RUP van 9 oktober tot en met 7 december 2020 een publieke raadpleging georganiseerd. Tijdens deze periode liggen de start- en procesnota, na afspraak, ter inzage bij onze dienst ruimtelijke ordening in het administratief centrum (Handelslei 167). Deze nota’s kunt u hier ook online raadplegen

participatiemoment op 29 oktober

Vervolgens wordt er op 29 oktober 2020 om 20 uur een participatiemoment georganiseerd in de raadzaal van ons administratief centrum. Hierbij worden de plannen voor de herziening en de start- en procesnota toegelicht. 

reageren voor 7 december

Wilt u adviezen, opmerkingen of bezwaren formuleren u over de herziening van dit RUP? Dan kan dit tot 7 december 2020, tijdens het participatiemoment of per brief (tegen ontvangstbewijs afgegeven in het administratief centrum) of per post aan het gemeentebestuur, dienst ruimtelijke ordening p/a Handelslei 167, 2980 Zoersel of via mail naar ruimtelijke.ordening@zoersel.be.