samenwerkingsovereenkomst met Kind en Gezin in kader van armoedebeleid

12,6% van de kinderen in Vlaanderen groeit op in kansarmoede. De cijfers zijn het hoogst in de provincie Antwerpen, maar opvallend laag in onze gemeente. Dat wil echter niet zeggen dat we de strijd met kinderarmoede niet verder aangaan. Het ocmw sloot daarom een samenwerkingsovereenkomst met Kind en Gezin om kwetsbare gezinnen nog beter te kunnen bereiken.

enkele cijfers

Terwijl de kansarmoede-index voor heel de provincie Antwerpen op 15,8% ligt, is dat in Zoersel 3,2%. Zoersel staat daarmee op de derde plaats van alle 69 Antwerpse gemeenten. We hebben de voorbije jaren dan ook sterk ingezet op het bestrijden van armoede, in het bijzonder kinderarmoede. De invoering van de z-pas, de werking van sociale kruidenier De Netzak, het z-label voor verenigingen met korting op lidgelden … Het zijn allemaal bewuste beleidsmaatregelen waarmee we armoede willen aanpakken.

samenwerkingsovereenkomst

Afgelopen week werd nog een nieuwe stap gezet in ons armoedebeleid. Het schepencollege besliste immers om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met Kind en Gezin om gegevensdeling mogelijk te maken. Binnen een duidelijk afgelijnd kader kan Kind en Gezin daardoor identificatiegegevens van kwetsbare mensen aan ons doorgeven. Zo kunnen wij ons dan proactief richten tot deze doelgroep en concrete acties opzetten. Een aantal gezinnen zijn wellicht al bekend bij de hulpverlening, maar voor andere kwetsbare gezinnen kunnen we met deze maatregel zeker de toegang tot sociale hulp- en dienstverlening verbeteren. Niet elk gezin vindt immers zelf de weg naar de hulpverlening. Elk kind dat moet opgroeien in armoede is er één te veel, daarom willen we elke gelegenheid aangrijpen om hier tegen in te gaan.