stap vooruit in project nieuwe bib Sint-Antonius

Er komt een nieuwe bib op de Handelslei in Sint-Antonius. Die beslissing kwam er al een tijdje geleden. Hoe die er gaat uitzien, is nog een vraagteken. Maar daar komt snel verandering in. Want op 23 januari keurde de Zoerselse gemeenteraad het bestek voor de bouw van de nieuwe bib goed.

Drie bouwteams gaan nu aan de slag om een ontwerp op tafel te leggen. Dankzij deze beslissing zet de gemeente een stap vooruit in dit nieuwe bouwproject.

bouwteams

In samenwerking met Kamp C (centrum voor duurzaamheid en innovatie in de bouw), enkele betrokkenen én met hulp van Europese subsidies uit het project EHHUR (Eyes, Hearts, Hands, Urban Revolution) werd er in oktober 2023 al een selectieleidraad opgesteld. Daarin werden een aantal criteria opgenomen zoals de wens om de voorgevel van de bib en de open ruimte te bewaren in het project. De gemeenteraad keurde deze selectieleidraad goed, waarna we op zoek gingen naar kandidaat bouwteams om de bib te bouwen. Drie bouwteams mogen een voorstel doen. Nu het bestek goedgekeurd is, kunnen deze drie teams aan de slag.

verdere verloop

De drie bouwteams krijgen hiervoor de tijd tot 31 mei 2024. Een jury – samengesteld uit politici, ambtenaren, experten, inwoners en partners – zal de verschillende voorstellen bespreken en evalueren. Na de zomer wordt één van de bouwteams aangesteld zodat we begin 2025 kunnen starten met de bouw. Als alles volgens plan verloopt, kan je vanaf begin 2026 terecht in de nieuwe bib.

sociale wooneenheden

Daarnaast willen we ook investeren in sociale woningen. In totaal voorzien we in 14 bijkomende sociale woningen, waarvan er minstens 4 zijn aangepast voor mensen met een beperking. Zo worden boven de bib 4 sociale wooneenheden voorzien voor senioren, waarvan minstens twee woningen rolstoel bewoonbaar moeten zijn. Ook op de Kerkhoflei – op de plaats van het voormalige politiecommissariaat – investeren we in sociale woningen. Dit project wordt mee getrokken door de sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen en zal ten vroegste in de eerste helft van 2026 opstarten.