straatvinken en een straat-O-sfeer, wat zijn dat?

Ik straatvink, jij straatvinkt, wij straatvinken... Kent u het werkwoord? Dat is een uur lang passerende voetgangers, fietsers en andere voertuigen tellen. Al zes jaar straatvinken we om het verkeer in kaart te brengen. U straatvinkt toch mee?

De Universiteit Antwerpen, KU Leuven en de Ringland Academie roepen elk jaar Vlaamse inwoners op om zo gezonder en vlotter verkeer te promoten. Dankzij deze telresultaten krijgen de wetenschappers een goed beeld van de verkeersleefbaarheid in onze gemeente en zien ze de evolutie ervan doorheen de jaren. Wat ze hopen te zien? Dat mensen vaker een alternatief vervoersmiddel nemen en minder de eigen wagen.

straat-O-sfeer

Of u nu meevinkt of niet, u kunt altijd de leefbaarheidsbevraging van straat-O-sfeer invullen. Met dit burgeronderzoek naar het verkeer in Vlaanderen gaat Straatvinken na of we op de goede weg zijn voor de noodzakelijke modal shift.

modal split en modal shift

De organisatie van Straatvinken omschrijft de modal split als volgt: "De modal split op straatniveau toont hoe de straat gebruikt wordt door de verschillende vervoerswijzen. Het woord ‘modal’ betekent vervoerswijze, dus het middel dat gebruikt wordt voor verplaatsingen." 

Modal split is dus de verdeling van de verschillende middelen om zich te verplaatsen (bijvoorbeeld 50 % fiets, 30 % auto en 20 % bus). Door deze modal split te berekenen krijgt u een idee van de uitstoot van vervuilende stoffen, de leefbaarheid van straten, de verkeersveiligheid en de toeristische aantrekkingskracht van een stad of dorp.

De modal shift geeft aan hoe de modal split jaar na jaar evolueert. Om tegen 2030 de mobiliteitsdoelstellingen te halen, namelijk een modal split met maximum 50 % autovervoer in plaats van de huidige 70 %, moeten we gemiddeld elk jaar opnieuw een modal shift van minstens 2 à 3 procent naar meer duurzame vervoerswijzen realiseren.

straatvink mee!

Donderdag 25 mei tussen 17 en 18 uur wordt er overal geteld. Dat kan via met pen en papier of een tel-tool, die u terugvindt op de website van Straatvinken. Schrijf u zeker vooraf in!