structurele samenwerking met VDAB

“Een actief werkgelegenheidsbeleid op maat van iedereen”, dat is de ambitie en de doelstelling van de samenwerkingsovereenkomst tussen de lokale besturen van Kalmthout, Ranst, Schelle, Schilde, Wijnegem, Zandhoven, Zoersel en VDAB.

De partners willen met deze nieuwe overeenkomst elkaar beter leren kennen en de extra noden en pijnpunten van de regio in kaart brengen.

Het Vlaamse regeerakkoord 2019-2024 wil de volgende jaren minstens 120.000 Vlamingen extra aan een job helpen. Een werkzaamheidsgraad van 80 % is het doel. Een versterkte samenwerking tussen VDAB en de lokale besturen is volgens het akkoord één van de hefbomen om die ambitie te bereiken.

drie centrale ambities

De gemeenten Kalmthout, Ranst, Schelle, Schilde, Wijnegem, Zandhoven, Zoersel en VDAB gaan actief samenwerken voor een inclusief lokaal arbeidsmarkt- en welzijnsbeleid. “Door de krachten te bundelen met de lokale besturen kunnen we gericht zoeken naar oplossingen voor de knelpunten die er nog heersen in de regio en samen de uitdagingen op de arbeidsmarkt aanpakken. Met deze samenwerkingsovereenkomst wil VDAB de goede samenwerking met deze gemeenten verankeren en versterken”, klinkt het bij VDAB.  

De partners hebben samen actiedomeinen en acties vastgelegd waarmee ze drie ambities nastreven: meer inwoners aan het werk, veerkrachtige ondernemingen in een toekomstbestendige arbeidsmarkt en sterkere loopbanen in een stimulerend leerklimaat. 

regionale en lokale jobbeurs

Op 15 september organiseerden de partners een regionale jobbeurs in gemeenschapscentrum ‘t Gasthuis in Wijnegem. Deze beurs is al een eerste gezamenlijke actie die voortvloeit uit de samenwerking.

En op 26 november is er van 13.30 tot 16.30 uur de lokale jobbeurs van gemeenten Malle, Zoersel en Zandhoven in het provinciaal vormingscentrum in Malle.

Welzijnsvereniging KINA, die de regierol sociale economie en werk opneemt voor deze zeven lokale besturen, is eveneens voorstander van een nauwe samenwerking met VDAB en heeft van daaruit het overleg mee gefaciliteerd en voorbereid. “De uitdagingen op de arbeidsmarkt in onze regio zijn groot, maar samen bereiken we meer. Door op lokaal niveau samen te werken, kunnen we gericht zoeken naar oplossingen en willen we het verschil mee maken. We kijken ernaar uit om samen acties uit te werken”.  

De samenwerkingsovereenkomst tussen de lokale besturen en VDAB loopt tot 31 december 2025.