tevredenheidsonderzoek voor betere dienstverlening

Dienstverlening naar onze klanten toe – en dat bent u – vinden we heel belangrijk. We blijven daarom voortdurend zoeken naar manieren om onze kwalitatieve dienstverlening te verbeteren. Daarom houden we sinds februari een tevredenheidsonderzoek bij de bezoekers van het administratief centrum en de afdeling infrastructuur. We polsen onder meer naar uw tevredenheid over de bereikbaarheid, de openingstijden, onze medewerkers, het werken op afspraak en de algemene dienstverlening.

enkele cijfers

  • In totaal namen al meer dan 500 inwoners deel aan het tevredenheidsonderzoek.
  • In het algemeen scoren we volgens onze bezoekers goed. U geeft ons meer dan 9 op 10 voor onze algemene dienstverlening.
  • Over de bereikbaarheid krijgen we een score van 9,5 op 10. Bij wie opmerkingen heeft, gaat dit vooral over te weinig parkeerplaatsen op drukke momenten.
  • U bent zeer tevreden over onze openingsuren, waarbij we complimenten krijgen voor onze avondopening op donderdagavond.
  • Ook onze medewerkers krijgen over het algemeen een positieve beoordeling voor hun hulpvaardigheid en vriendelijkheid.
  • Het werken op afspraak wordt geapprecieerd, al zijn er soms twijfels of het nodig is om een afspraak te maken voor kleine administratieve zaken. Daarentegen werd nagenoeg iedereen die een afspraak maakte op het afgesproken tijdstip geholpen. Inwoners die zich aanmeldden zonder afspraak proberen we op het moment van hun bezoek verder te helpen. Als dit niet mogelijk is, wordt er een afspraak gemaakt voor een later tijdstip.

Uiteraard is niet alles rozengeur en maneschijn en nemen we de opmerkingen van onze bezoekers serieus. De werkpunten nemen we mee naar de toekomst, want we gaan voor de volle 100 procent!

doe mee

Moet u binnenkort nog een bezoekje brengen om uw gemeentelijke administratie te regelen? Neem dan zeker deel aan het tevredenheidsonderzoek. U kunt uw mening geven via de tablet aan het onthaal of via een QR-code die u vindt aan elk loket.

Alvast bedankt voor uw medewerking!