tijdelijk eenrichtingsverkeer in Karel Uytroevenlaan

Momenteel vindt in de Karel Uytroevenlaan de bouw plaats van nieuwe appartementen. De werkzaamheden bevinden zich ter hoogte van de flauwe bocht aan de Groenlaan. Om de veiligheid van de weggebruikers te waarborgen, werd er eenrichtingsverkeer ingericht.

veiligheid voorop

Tijdens de werken nemen vrachtwagens vaak een deel van de baan in. Dit kan voor gevaarlijke situaties zorgen omwille van de slechte zichtbaarheid. Om de veiligheid van u als weggebruiker te waarborgen, zien we ons dan ook verplicht om gedurende de periode van de bouwwerken eenrichtingsverkeer - met uitzondering van fietsers - in te stellen in de Karel Uytroevenlaan in de richting van de Sint-Antoniusbaan. Deze maatregel geldt tot en met vrijdag 31 december 2021.

Daarnaast zal er tijdens dezelfde periode een stilstaan- en parkeerverbod gelden in de Victorielaan, aan de rechterzijde richting de Handelslei. Dit om de doorstroming van het verkeer vlot te laten verlopen. De evaluatie van deze maatregelen gebruiken we om in een volgende fase - in samenspraak met de bewoners van de Karel Uytroevenlaan, Victorielaan en aanpalende straten - te bekijken welke oplossingen mogelijk zijn voor meer verkeersveiligheid in de buurt.