uit de gemeenteraad: erkende verenigingen krijgen financiele steun

De coronacrisis had het voorbije jaar een grote impact op onze verenigingen. Het verenigingsleven viel niet alleen volledig stil, er waren ook economische gevolgen. De Vlaamse regering richtte daarom een noodfonds op voor de cultuur-, jeugd- en mediasector. Het geld dat we hiervoor ontvangen, gebruiken we om onze erkende verenigingen te steunen.

financiële kater

Vele activiteiten werden dit voorjaar en deze zomer afgelast. Als ze toch konden doorgaan, was dit met aangepaste maatregelen en extra kosten (denk maar aan beschermingsmiddelen). Verenigingen verloren dus inkomsten, maar hadden ook vaak meer uitgaven door de coronamaatregelen. 

noodfonds

Daarom richtte de Vlaamse regering een noodfonds op voor de cultuur-, jeugd- en mediasector. Onze gemeente ontvangt hiervoor ruim 217.000 euro, dat gebruikt zal worden ter ondersteuning van onze erkende verenigingen. Hoe de verdeling zal gebeuren, werd vastgelegd in een toelagereglement, dat werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 20 oktober 2020.

extra steun

Elke vereniging krijgt normaal een jaarlijkse werkingstoelage, berekend op de georganiseerde activiteiten van dat jaar. Omdat er weinig of geen activiteiten plaatsvonden, zal dat bedrag worden omgezet naar een forfaitair bedrag, identiek voor elke vereniging. Bovenop deze toelage ontvangen ze ook nog een vaste noodfondstoelage, waardoor er dit jaar een dubbele werkingstoelage wordt uitbetaald.

Verder krijgen verenigingen een compensatie voor gemaakte onkosten van bijvoorbeeld beschermingsmateriaal en aangepaste maatregelen die verenigingen moesten nemen tijdens de crisis.

De volledige steunmaatregelen kunt u hier nalezen.